Το Κυπριακό Πλαίσιο Προσόντων έχει συσχετιστεί με το Ευρωπαϊκό

Η διαδικασία της συσχέτισης, που βρισκόταν στην τελική της φάση την τελευταία χρονιά, οριστικοποιήθηκε στις 8.2.17 στο πλαίσιο της 39ης Συνεδρίας της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) στις Βρυξέλλες.

Το επιστέγασμα της συσχέτισης ήταν η παρουσίαση ενώπιον της αρμόδιας Ομάδας του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του Κυπριακού Πλαισίου Προσόντων. Η συσχέτιση αυτή θα διευκολύνει τους πολίτες που αποκτούν εκπαιδευτικά ή επαγγελματικά προσόντα στην Κύπρο να διακινούνται για σκοπούς εργασίας ή συνέχισης της εκπαίδευσης τους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστας Καδής, εξέφρασε την ευαρέσκεια του για την ευόδωση της προσπάθειας αυτής, η οποία ήταν μακροχρόνια.

Εξήγησε ότι με βάση το σχέδιο δράσης που έχει ετοιμαστεί, στους επόμενους μήνες θα γίνουν ενημερωτικές δράσεις για φορείς και πολίτες σχετικά με τη σημασία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ενώ για αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων η σχετική ομάδα που εργάζεται για το θέμα αυτό θα ενισχυθεί.

Ο Υπουργός Παιδείας συνεχάρη τους λειτουργούς του Υπουργείου που εργάστηκαν υπό το συντονισμό του Γενικού Επιθεωρητή Τεχνικής Εκπαίδευσης, Ανδρέα Ελευθερίου, για την ετοιμασία της Έκθεσης Συσχέτισης. Ευχαρίστησε επίσης όλους τους κυβερνητικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους για τη συνεργασία στο εγχείρημα αυτό κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων είναι ένα πλαίσιο αναφοράς που συσχετίζει τα επιμέρους Εθνικά Πλαίσια Προσόντων διαφόρων χωρών. Οι πολίτες, οι εργοδότες,οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων κτλ μπορούν έτσι να καταλάβουν και να συγκρίνουν τα προσόντα που αποκτούνται στις διάφορες χώρες.

Αυτό διευκολύνει την κινητικότητα στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση και επιτρέπει την καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες.

Το αρμόδιο Σώμα για την παρακολούθηση της εφαρμογής του είναι η Συμβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Αυτή προεδρεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει εκπροσώπους από 39 χώρες (της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου) ενώ συμμετέχουν και διεθνείς οργανισμοί, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ο προεδρεύων της 39ης Συνεδρίας του Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, Κουν Νόμπτεν, συνεχάρη τους εκπρόσωπους την Κύπρου για την καλή δουλειά που επιτέλεσαν στην οποία λήφθηκαν υπόψη όλες οι εισηγήσεις που έγιναν από την Ομάδα στο παρελθόν.


ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ