Τράπεζα Κύπρου: Η καλύτερη Τράπεζα στο Private Banking για το 2017

`Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπορυ, “η βράβευση καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο των  υπηρεσιών που προσφέρεται στους πελάτες του Private Banking της Τράπεζας Κύπρου και επιβεβαιώνει την επιτυχή στρατηγική της Τράπεζας στην παροχή εξατομικευμένων και ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων”.

“Το βραβείο έχει ιδιαίτερη αξία για την Τράπεζα αφού αυτό απονέμεται κατόπιν ψηφοφορίας ανάμεσα στους πελάτες, οι οποίοι αξιολογούν τις τραπεζικές, επενδυτικές και υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τις οποίες λαμβάνουν”, προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το βραβείο για την καλύτερη τράπεζα στο Private Banking απονέμεται από το διεθνές περιοδικό Euromoney ως αποτέλεσμα της διενέργειας ανεξάρτητης ανάλυσης για τους οργανισμούς που προσφέρουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, εξειδικευμένη γνώση και τη μεγαλύτερη αξία προς τον πελάτη του τομέα του Private Banking.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ