Ξεπαγώνουν οι προαγωγές στο δημόσιο

Όπως ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής η λειτουργός του Τμήματος, Πατρίνα Ταραμίδου, το Υπουργικό αποφάσισε ταυτόχρονα την επ’ αόριστον εφαρμογή του παγώματος πλήρωσης πρώτου διορισμού, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι η αναστολή του παγώματος των προαγωγών αφορά τις χαμηλότερες θέσεις προαγωγής.

Είπε πως το νομοσχέδιο θα κατατεθεί αύριο, Τρίτη, στη Βουλή.

Παράλληλα, η κ. Ταραμίδου ανέφερε πως με την άρση του παγώματος προαγωγών αφαιρείται και το αίτημα των 663 θέσεων προαγωγής που περιλαμβανόταν στο πακέτο αιτημάτων του περασμένου Δεκεμβρίου.

Αιτιολογώντας την απόφαση, η κ. Ταραμίδου υπενθύμισε ότι οι υπάλληλοι στη δημόσια υπηρεσία έχουν παραμείνει καθηλωμένοι μισθολογικά εδώ και χρόνια, κάτι που δεν βοηθά την παραγωγικότητα, όπως είπε.

Μέλη της επιτροπής εξέφρασαν απορία για την απόφαση όπως ανασταλεί το πάγωμα των προαγωγών, την στιγμή που υπάρχουν πολλά κενά σε θέσεις στη δημόσια και ευρύτερη δημόσια υπηρεσία.

Ζητήθηκε επίσης να παρουσιαστούν στοιχεία για το μισθολογικό κόστος της απόφασης αυτής.

Η ενημέρωση έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης για το αίτημα του Τμήματος για ξεπάγωμα 104 θέσεων στο δημόσιο τομέα και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τα δύο σημειώματα που κατατέθηκαν, πρόκειται για 64 θέσεις στον δημόσιο τομέα και 6 θέσεις ωρομίσθιων. Από τις 64 θέσεις οι 37 αφορούν θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής (5 στο Υπουργείο Γεωργίας, 4 στο Εσωτερικών, 1 θέση Οικονομικού Διευθυντή στο Υπουργείο Οικονομικών, 13 στο Παιδείας και 6 στο Μεταφορών).

Οι υπόλοιπες 27 είναι θέσεις Πρώτου Διορισμού (14 στο Υπουργείο Παιδείας και 13 στο Μεταφορών). Οι 6 θέσεις ωρομίσθιου προσωπικού αφορούν 1 θέση Επιστάτη στο Τμήμα Δασών και 5 θέσεις Επιστάτη στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών.

Το δεύτερο σημείωμα αφορά 94 θέσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι 15 αφορούν την Αρχή Λιμένων και έχουν μέση ετήσια μακροπρόθεσμη δαπάνη 817,8 χιλ. ευρώ, ενώ οι 79 αφορούν συνολικά 13 Οργανισμούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ