Ο Οδυσσέας, ο Σωκράτης και το λεξικό του Μπαμπινιώτη

“Οι πολίτες θα έχουν καλύτερη εικόνα για την στάση του Υπουργού έναντι του Γενικού Ελεγκτή αν ανατρέξουν σε κάποιο λεξικό, όπως το λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη”, στο οποίο εξηγείται ότι: “Ψύχωση – 1. Ιατρική ψυχική νόσος που εκδηλώνεται με δημιουργία ψευδαισθήσεων και παραληρηματικών ιδεών, καθώς και με σοβαρή ανεπάρκεια κρίσεως και αντιλήψεως, ειδικότερα ως προς την αντίληψη της πραγματικότητας, την επικοινωνία με τους άλλους και την κρισιμότητα της κατάστασης του ίδιου του πάσχοντος: μανιοκαταθλιπτική / οργανική /παιδική / συλλογική / γεροντική / χρόνια / διαλείπουσα ψύχωση 2. Μεταφορικά: η ιδιαίτερη ροπή (προς κάτι): έχει ψύχωση με τα μαθηματικά / με τα ηλεκτρονικά / με το ποδόσφαιρο ΣΥΝ. πάθος, λατρεία, τρέλα – ψυχωτικός”, αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής σε ανακοίνωση με την οποία απαντά στη δήλωση που έκανε το πρωί ο Υπουργός Εσωτερικών.

Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρει ότι δεν έχει άλλα σχόλια και προσθέτει ότι “οι πολίτες έχουν κρίση”. Σημειώνει επίσης ότι επιβεβαιώνεται η αναφορά του σε πρόσφατη ομιλία του σε εκδήλωση του Οργανισμού το Oxygono, που έγινε σε συνεργασία με τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, για το επίπεδο ηθικής δεοντολογίας.

“Εν πάση περιπτώσει, η συμπεριφορά των Υπουργών κρίνεται από τους πολίτες και ελέγχεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας”, προσθέτει.

Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την ενοικίαση κτιρίων από ΤΠΑ

Αναφορικά με τν χθεσινή Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, στην οποία καταγράφονται οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την ενοικίαση κτηρίου για τη στέγαση των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας στο Κτήριο Alpha Business Centre στην Οδό Πινδάρου 27 στη Λευκωσία, ο Γενικός Ελεγκτής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για την περίοδο μέχρι την 31.12.2015 δεν εφαρμόστηκε η πολιτική μείωσης των ενοικίων όπως ορθά είχε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο στις 14.12.2011, ενώ μάλιστα το Τμήμα Κτηματολογίου είχε επισημάνει ότι το ενοίκιο ήταν πολύ ψηλό.

Αναφέρει επίσης ότι για την περίοδο μετά την 1.1.2016, όταν έγινε η πρώτη επέκταση, και ακολούθως όταν προκηρύχθηκε διαγωνισμός (για την περίοδο μετά την 1.1.2017), δεν τηρήθηκαν οι αρχές διαφάνειας και χρηστής διοίκησης και δεν διασφαλίστηκε το δημόσιο συμφέρον.

“Καταλήξαμε με την εισήγηση ότι η προταθείσα από το ΤΠΑ υπογραφή νέας σύμβασης δεν πρέπει να εγκριθεί από τον Κεντρικό Φορέα Στέγασης Κυβερνητικών Υπηρεσιών αλλά να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός στη βάση των πιο πάνω παρατηρήσεων μας με στόχο να εξευρεθεί κτήριο με καλύτερο συνδυασμό ποιότητας/τιμής”, προσθέτει ο Γενικός Ελεγκτής στην ανακοίνωση του.

Πηγή: ΚΥΠΕ