“Χοντρά” ωφελήματα για βουλευτές

Τα επιδόματα για γραμματειακές υπηρεσίες, παραστάσεων και τα οδοιπορικά ανεξαρτήτως πόλης

Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τους λογαριασμούς της Βουλής των Αντιπροσώπων για το 2016, φέρνει ξανά στην επικαιρότητα το θέμα των απολαβών και των προνομίων, τα οποία απολαμβάνουν οι Βουλευτές, σε μια περίοδο δυσμενών οικονομικών συνθηκών για την Κύπρο.

Όπως προκύπτει, ο μεικτός μηνιαίος μισθός που λαμβάνει ένας βουλευτής ανέρχεται στις €6611,24.

Αναλυτικά, η αντιμισθία που καταβάλλεται σε κάθε βουλευτή ανά μήνα (μεικτά), συμψηφίζεται ως ακολούθως:

Ο Βουλευτής λαμβάνει για τον 13o μισθό του, ποσό ύψους €3.640,33 (δηλαδή μόνο τον βασικό)

Επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες
Το εν λόγω επίδομα προορίζεται για κάλυψη των εξόδων εργοδότησης από τους ίδιους τους βουλευτές, ατόμων για παροχή γραμματειακών υπηρεσιών. Σημειώνεται επίσης ότι το εν λόγω επίδομα θεωρείται συντάξιμη απολαβή και ως εκ τούτου, με την αποχώρηση τους από το βουλευτικό αξίωμα λαμβάνουν αυξημένη σύνταξη κατά €513 μηνιαίως και αύξηση στο φιλοδώρημα κατά €28.704 (για την περίπτωση βουλευτών με δύο θητείες).

Επίδομα παραστάσεως
Το επίδομα παραστάσεως αυξάνεται με τις εκάστοτε τιμαριθμικές αναπροσαρμογές και θεωρείται συντάξιμη απολαβή. Ως εκ τούτου, με την αποχώρηση τους από το βουλευτικό αξίωμα, τα μέλη της Βουλής λαμβάνουν αυξημένη σύνταξη κατά €973 μηνιαίως και αύξηση στο φιλοδώρημα κατά €54.481 (για την περίπτωση βουλευτών με δύο θητείες).

Bonus τα οδοιπορικά
Στις απολαβές όλων των Βουλευτών προστίθεται κάθε μήνα και το ποσό των €683,44 για οδοιπορικά έξοδα, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. Όπως υποδεικνύει η Ελεγκτική Υπηρεσία, το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται και την καλοκαιρινή περίοδο που η Βουλή δεν συνεδριάζει ή λειτουργεί σε μειωμένους ρυθμούς. Καταβάλλεται, επίσης, εξ ολοκλήρου ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι των Μελών στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και στην Ολομέλεια της Βουλής.

Τονίζεται ότι παλαιότερα, τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονταν μόνο για Βουλευτές που διέμεναν εκτός Λευκωσίας, αναλόγως και των χιλιομέτρων τα οποία χρειαζόταν να διανύσουν για τις ανάγκες του κοινοβουλευτικού τους έργου. Ωστόσο, νέα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2005, καθόρισε ως ενιαίο για όλα τα μέλη της βουλής ποσό αποζημίωσης, όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα
Αξιοσημείωτα είναι επίσης τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, τα οποία απολαμβάνουν όσοι διετέλεσαν μέλη του Κοινοβουλίου. Βάσει των προνοιών του νόμου, η σύνταξη και το φιλοδώρημα βουλευτή με μία βουλευτική θητεία (60 μήνες) ανέρχεται σε €1.352 μηνιαίως και €75.729 αντίστοιχα, ενώ για βουλευτή που συμπλήρωσε δύο βουλευτικές θητείες (120 μήνες) η σύνταξη ανέρχεται σε €3.306 μηνιαίως και το φιλοδώρημα σε €185.115.

Το πιο πάνω φιλοδώρημα που λαμβάνουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Βουλής δεν υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος, σε αντίθεση με τα ισχύοντα στους κρατικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για τους οποίους οποιοδήποτε εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα κερδίζεται με υπηρεσία από την 1.1.2013 και μετά, υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος.

Επιπλέον, η καταβολή της σύνταξης των βουλευτών αρχίζει από το 60ο έτος της ηλικίας τους, νοουμένου ότι δεν εξακολουθούν να είναι βουλευτές ή να ασκούν οποιοδήποτε άλλο λειτούργημα ή αξίωμα στη Δημοκρατία, και το φιλοδώρημα καταβάλλεται με τη λήξη της θητείας τους. Δεν εφαρμόστηκε οποιαδήποτε επέκταση της ηλικίας έναρξης καταβολής της σύνταξης όπως καθορίστηκε για τους δημοσίους υπαλλήλους με τον Νόμο 216(Ι)/2012, για τους οποίους πλέον η υποχρεωτική ηλικία αφυπηρέτησης είναι η ηλικία των 65 ετών στην οποία ξεκινά να καταβάλλεται η σύνταξη και το εφάπαξ χωρίς οποιαδήποτε αναλογική μείωση.

Υπενθυμίζεται ότι στην έκθεση του, ο Γενικός Ελεγκτής εισηγείται την κατάργηση του Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων για τους βουλευτές και όλους τους άλλους κρατικούς αξιωματούχους, όπως εφαρμόζεται για τους νεοεισερχόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία από το 201.

Πηγή:inbusinessnews