Ολοκληρώνεται ο εκσυγχρονισμός του Οικογενειακού Δικαίου

Ολοκληρώνονται τα οκτώ νομοσχέδια που θα εκσυγχρονίσουν το οικογενειακό δίκαιο στην Κύπρο, με την εισαγωγή του πλαισίου για το συναινετικό διαζύγιο και, σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου, σύντομα θα τεθούν ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για νομοτεχνική επεξεργασία.

Σε δήλωση μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε σε ερωτήσεις αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου, λέγοντας ότι μετά από μελέτη του όλου θέματος και εισηγήσεις που κατατέθηκαν από τα κόμματα προχώρησε στον ορισμό δυο επιτροπών, εκ των οποίων στην μία μετείχαν εμπειρογνώμονες και σε μια άλλη μετείχαν ακαδημαϊκοί, με εντολή τη μελέτη της αναθεώρησης του οικογενειακού δικαίου.

Είπε στη συνέχεια ότι οι δυο επιτροπές υπέβαλαν εισηγήσεις, έγινε επεξεργασία των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν από τις δυο επιτροπές και αυτές υποβλήθηκαν σε δημόσιο διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου λήφθηκαν κάποιες πρόσθετες απόψεις από άτομα τα οποία υπέδειξαν ενδιαφέρον και οργανισμούς και αναμένονται οι απόψεις του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου και του Εθνικού Μηχανισμού Ισότητας και ετοιμάζονται τα σχετικά νομοσχέδια.

Πρόσθεσε ότι με την ολοκλήρωση τους, τα νομοσχέδια θα υποβληθούν στην Νομική Υπηρεσία για σκοπούς νομοτεχνικού ελέγχου.

Με το υπό ετοιμασία πλαίσιο αναθεωρείται η διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον του οικογενειακού δικαστηρίου ώστε να προωθηθεί η εκδίκαση υποθέσεων που εγείρονται ενώπιον του οικογενειακού δικαστηρίου κατά τρόπο ταχύτερο.

Είπε πως με το νέο πλαίσιο το Δικαστήριο θα προστατεύει περαιτέρω τα δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά αναγνωρίζονται σε διεθνείς συμβάσεις και διευκρίνισε πως όταν λέμε οικογενειακό δίκαιο μιλούμε για ρυθμίσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται σε διάφορες νομοθεσίες και εξήγησε ότι ο εκσυγχρονισμός δεν αφορά μόνο τον περί οικογενειακών δικαστηρίων νόμο, αλλά περιλαμβάνει και το νόμο που αφορά το γάμο, τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων, τους νόμους που σχετίζονται με την υιοθεσία, την κληρονομική διαδοχή και τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων.

Ανέφερε ότι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επηρεαστούν ουσιαστικά 8 νόμοι.

Διευκρίνισε περαιτέρω ότι η προσπάθεια είναι να βελτιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο το σύστημα προστασίας του παιδιού, ώστε τόσο σε σχέση με τη διατήρηση επικοινωνίας μαζί με τους γονείς του όσο και στον τρόπο ρύθμισης ζητημάτων τα οποία το αφορούν προσωπικά, να μπορεί να εκφράζει ενώπιον του δικαστηρίου τη δική του άποψη, η οποία θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από το Δικαστήριο.

Επιπρόσθετα ρυθμίζονται θέματα που έχουν να κάνουν με τους λόγους διαζυγίου και εισάγεται το συναινετικό διαζύγιο ως λόγος διάλυσης του γάμου, είπε προσθέτοντας ότι γίνονται κάποιες ρυθμίσεις στη βάσης κάποιων λαθών τα οποία έχουν διαπιστωθεί στις σχετικές νομοθεσίες και ρυθμίζονται θέματα τα οποία έχουν προκύψει λόγω αλλαγών που έχουν ήδη γίνει στις σχετικές νομοθεσίες.

Η αναθεώρηση που γίνεται τώρα είναι επιβεβλημένη τόσο σε σχέση με την απαίτηση για εκσυγχρονισμού οικογενειακού δικαίου όσο και την ανάγκη να μπορεί να ανταποκριθεί η εθνική νομοθεσία σε σημερινές απαιτήσεις που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο, ανέφερε, λέγοντας ότι η αναθεώρηση του περί γάμων νόμου έγινε πριν 15 περίπου χρόνια, ενώ η βασική νομοθεσία για τη ρύθμιση των άλλων ζητημάτων είναι από τη δεκαετία του ’80.

Απαντώντας σε ερωτήσεις είπε πως με το συναινετικό διαζύγιο θα μπορούν οι εν διαστάσει σύζυγοι να υποβάλουν στο Δικαστήριο συναινετική αίτηση για διαζύγιο, η οποί θα συνιστά κλονισμός του γάμου αφού και τα δυο πρόσωπα προσπαθούν από κοινού να διαλύσουν το γάμο τους και δεν μπορούν πια να παραμείνουν μαζί.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι σε περιπτώσεις διαζυγίου το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει τα θέματα επικοινωνίας, τα θέματα σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνων, τα περιουσιακά ζητήματα που προκύπτουν συνεπεία της διάλυσης του γάμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ