Προσοχή: Επικίνδυνο προϊόν στην αγορά (Εικόνα)

Σε ανακοίνωση προς τους πολίτες προέβη το Υπουργείο Υγείας, μετά από διενέργεια επίσημων ελέγχων τροφίμων από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν προβεί σε δειγματοληψία του πιο κάτω προϊόντος, το οποίο μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι δε συνάδει με τις σχετικές απαιτήσεις για τον υδράργυρο, που θέτει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, για τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες, οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

Στο συγκεκριμένο δείγμα προσδιορίστηκε υδράργυρος σε ποσότητα 1,3 ±0,096 mg/kg (μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα 1,0 mg/kg).

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την επιχείρηση τροφίμων, που διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, έτσι ώστε να το αποσύρει άμεσα.

Παρόλ’ αυτά, λόγω του ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ποσότητα της εν λόγω παρτίδας να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, ενημερώνει αυτούς, έτσι ώστε να αποφύγουν την κατανάλωση του προϊόντος και να το επιστρέψουν στους χώρους αγοράς του.

Ονομασία Τροφίμου: Ξιφίας Τεμαχισμένος – Swordfish steak / Xifias gladius / Προϊόν βαθιάς κατάψυξης

Εμπορική επωνυμία: Foodsaver
Ημερομηνία παραγωγής: 23/02/2017
Καταψύχθηκε στις: 24/09/2015
Ανάλωση κατά προτίμηση: 01/10/2017
Αριθμός Παρτίδας: 1217
Περιοχή Αλίευσης: FAO 61 – Ειρηνικός Ωκεανός
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία, αεροστεγώς κλειστή
Βάρος: Πωλείται με το βάρος (ποικίλει σε κάθε συσκευασία)
Χώρα Προέλευσης: Ταϊβάν

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεχίζουν για διερευνούν το θέμα, συνεργαζόμενες με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.