Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου 12μηνου η αξία των ακάλυπτων επιταγών

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών εκτινάχθηκε τον Μάιο του 2017 η αξία των ακάλυπτων επιταγών, φθάνοντας στις €412.095 ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών που καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) της ΚΤ ανήλθε στις 94, σε σύγκριση με 88 επιταγές τον προηγούμενο μήνα και 97 τον περσινό Μάιο, με την συνολική αξία των επιταγών να ανέρχεται στις €412.095 ευρώ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσό ακάλυπτων επιταγών που έχει καταγραφεί από τον Μάιο του 2016.

Συνολικά, το πρώτο πεντάμηνο του 2017, στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ καταχωρήθηκαν 457 ακάλυπτες επιταγές με την αξία τους να ανέρχεται συνολικά στις €912.419 ευρώ. Το πρώτο πεντάμηνο του 2016 είχαν καταχωρηθεί 522 επιταγές, συνολικής αξίας €1.164.705

Εξάλλου, στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ καταχωρήθηκαν το Μάιο του 2017 συνολικά 43 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 30 φυσικά πρόσωπα και 13 νομικά πρόσωπα.

Το πρώτο πεντάμηνο του έτους καταχωρήθηκαν συνολικά 216 πρόσωπα (125 φυσικά και 91 νομικά πρόσωπα), σε σύγκριση με 263 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Καταχωρήσεις στο ΚΑΠ

Εξάλλου, ο αριθμός των προσώπων που καταχωρήθηκαν τον Μάιο του 2017 στο ΚΑΠ ανήλθε στα 33 (12 φυσικά πρόσωπα, 9 νομικά και 12 πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα).

Κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2017 καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ συνολικά 173 πρόσωπα (49 νομικά πρόσωπα, 59 φυσικά και 65 πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα), σε σύγκριση με 182 το αντίστοιχο περσινό πεντάμηνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ