Το κόστος εργασίας αυξήθηκε στην Κύπρο κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο του έτους

Το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 0,2% στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2017 σύμφωνα με την Eurostat. Το τέταρτο τρίμηνο του 2016 το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε επίσης κατά 1,2%.

Κατά τη Eurostat δύο βασικά στοιχεία του κόστους εργασίας είναι οι “μισθοί και τα ημερομίσθια” και το “μη μισθολογικό κόστος”. Στην Κύπρο, οι “μισθοί και ημερομίσθια” ανά εργάσιμη ώρα αυξήθηκαν κατά 0,5% και το μη μισθολογικό στοιχείο μειώθηκε κατά -1,2%, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Εν τω μεταξύ, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1,5% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 1,7% στην ΕΕ28 κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2016, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε επίσης κατά 1,5% και 1,7% αντίστοιχα.

Στη ζώνη του ευρώ οι μισθοί ανά εργάσιμη ώρα αυξήθηκαν κατά 1,4% και το μη μισθολογικό στοιχείο κατά 1,6% το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2016, οι ετήσιες μεταβολές ήταν + 1,6% και + 1,4% αντίστοιχα.

Στην ΕΕ28, οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 1,6% και το μη μισθολογικό στοιχείο κατά 1,8% το πρώτο τρίμηνο του 2017. Το τέταρτο τρίμηνο του 2016, οι ετήσιες μεταβολές ήταν + 1,8% και + 1,5% αντίστοιχα.

Το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ωριαίο κόστος εργασίας στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 1,3% στη βιομηχανία, κατά 1,9% στις κατασκευές, κατά 1,3% στις υπηρεσίες και κατά 1,8% στη μη χρηματοπιστωτική οικονομία.

Στην ΕΕ28, το εργατικό κόστος ανά ώρα αυξήθηκε κατά 1,5% στη βιομηχανία, κατά 1,8% στις κατασκευές, κατά 1,6% στις υπηρεσίες και κατά 1,8% στην (κυρίως) μη χρηματοπιστωτική οικονομία.

Το πρώτο τρίμηνο του 2017, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις του ωριαίου κόστους εργασίας για το σύνολο της οικονομίας σημειώθηκαν στη Ρουμανία (+ 17,2%), την Ουγγαρία (+ 11,7%), τη Βουλγαρία (+ 10,1%), τη Λιθουανία (+ 9,9%) και τη Λετονία (+ 9,1%).

Μειώσεις σημείωσαν η Φινλανδία (-2,7%), το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες (και οι δύο από -0,1%).
Πηγή:ΚΥΠΕ