Πτηνολογικός Σύνδεσμος: Απογοήτευση για το νέο νόμο προστασίας των αγρίων πτηνών

Την έντονη απογοήτευσή τους για την υπερψήφιση του τροποποιητικού νόμου για την Προστασία και Διαχείριση των Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων εκφράζουν ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, οι Φίλοι της Γης Κύπρου, η Επιτροπή Ενάντια στη Σφαγή των Πουλιών (CABS) και το Ίδρυμα για την Προστασία της Βιοποικιλότητας (SPA – Foundation Pro Biodiversity).

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι ο τροποποιητικός νόμος θα είναι αντιπαραγωγικός για την αειφόρο διαχείριση των θηραμάτων και τη διατήρηση των άγριων πουλιών και αναποτελεσματικός όσον αφορά την καλύτερη πάταξη της λαθροθηρίας και της παράνομης παγίδευσης πουλιών.

Αναφέρει ακόμα ότι ο νέος νόμος μας φέρνει αντιμέτωπους με νέες πραγματικότητες, καθώς με τα νέα δεδομένα παγιδευτές που χρησιμοποιούν μέχρι 72 ξόβεργες θα λαμβάνουν πρόστιμο ύψους 200 ευρώ, μια ποινή η οποία, κατά την άποψή μας, δεν είναι ούτε αποτρεπτική ούτε τιμωρητική.

Διατυπώνει τη θέση ότι η χωριστή (και χαλαρωτική) αυτή ρύθμιση δίνει έμμεσο μήνυμα αποποινικοποίησης των ξόβεργων στους υποστηρικτές αυτής της παράνομης πρακτικής και αναφέρει πως ο ισχυρισμός ότι αφορά παραδοσιακή μέθοδο δεν είναι αποδεκτός βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πτηνά και η Ισπανία καταδικάστηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, λόγω της χρήσης μιας παρόμοιας μεθόδου με τις ξόβεργες (parany), πρακτικής που προσπάθησε να δικαιολογήσει ως παράδοση.

Σε ό,τι αφορά την εξώδικη ρύθμιση όλων των αδικημάτων, έχουμε έντονες και βάσιμες ανησυχίες για την αποτελεσματική εφαρμογή της, αναφέρεται στην ανακοίνωση στην οποία προστίθεται ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να μην εφαρμόζεται αποτελεσματικά και αυτό στην ουσία ισοδυναμεί με χαλάρωση της νομοθεσίας.

Περαιτέρω εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις κατά πόσο οι θηροφύλακες θα μπορούν να επιτελούν το έργο τους χωρίς να τίθεται θέμα προσωπικής τους ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο στα εστιατόρια όπου θα σερβίρεται θήραμα αναμένεται να επικρατεί χάος, αφού θα είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει αποτελεσματικός έλεγχος των μαγειρεμένων πουλιών που καταναλώνονται για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι θηρεύσιμο είδος και αν έχει θανατωθεί με νόμιμο μέσο.

Τα αμπελοπούλια και η παγίδευση παραμένουν παράνομα, αλλά με τα νέα δεδομένα, καθίσταται πολύ δύσκολο το έργο πάταξης παράνομης προσφοράς και κατανάλωσης, καταλήγει ο Σύνδεσμος.

Πηγή: ΚΥΠΕ