Εγκριση ΕΕ για εξαίρεση από επιβολή ΦΠΑ σε μεταβίβαση μη οικοδομήσιμης γης, έλαβε η Κύπρος

Τη θετική θέση της ΕΕ για τις εξαιρέσεις που τίθενται σε εναρμονιστικό νομοσχέδιο για μη επιβολής ΦΠΑ ύψους 19% σε μεταβίβαση μη οικοδομήσιμου τεμαχίου γης, έλαβε η Κύπρος, σύμφωνα με τον Έφορο Φορολογίας Γιάννη Τσαγκάρη.

Μιλώντας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία συνέχισε την συζήτηση του εναρμονιστικού τροποποιητικού νομοσχεδίου, ο κ. Τσαγκάρης είπε ότι η ΕΕ ενημέρωσε το Υπουργείο Οικονομικών ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο του διατάγματος (ενημερωτική εγκύκλιο) αλλά εκεί που τίθενται εξαιρέσεις (αγροτικά τεμάχια ή άλλα) να εξετάζεται η περίπτωση που όταν πωληθεί ένα τεμάχιο με σκοπό να οικοδομηθεί, έτσι ώστε να επιβάλλεται ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το οποίο ενσωματώνει τον ορισμό της μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης που τυγχάνει εφαρμογής στο εθνικό δίκαιο της Ολλανδίας, αντικείμενο επιβολής ΦΠΑ αποτελεί η μεταβίβαση τεμαχίου γης, που η οικοδομήσιμη γη είναι ουσιαστικά μη ανεπτυγμένη και προορίζεται για την κατασκευή μιας ή περισσότερων κατασκευών.

Επιπλέον, εξασφαλίστηκε πολεοδομική ή/και οικοδομική άδεια και η οποία αφορά μεγάλες ή άλλες αναπτύξεις και οι οποίες αδειοδοτήθηκαν είτε με κανονικές διαδικασίες είτε κατά παρέκκλιση και γη σε ζώνη/περιοχή που μπορεί να περιλάβει ο Έφορος Φορολογίας σε γνωστοποίηση που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αντίθετα, δεν αποτελεί αντικείμενο φόρου η πώληση τεμαχίου γης που βρίσκεται σε κτηνοτροφική ζώνη/περιοχή και σε ζώνη/περιοχή που βασικά δεν προορίζεται για ανάπτυξη όπως είναι οι ζώνες/περιοχές προστασίας του περιβάλλοντος, αρχαιολογική, αγροτική και άλλες.

 

Πηγή:ΚΥΠΕ