Η ετήσια έκθεση της ΡΑΕΚ στα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας

Την ετήσια έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για το 2016, η οποία περιέχει και την ετήσια Έκθεση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜ) όπως προνοεί και η νομοθεσία, παρέδωσε σήμερα αντιπροσωπεία της ΡΑΕΚ με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Αρχής Αντρέα Πουλικκά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Παραλαμβάνοντας την έκθεση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε πως είναι συχνές οι επαφές που έχει με τη ΡΑΕΚ και πως τα πάντα βαίνουν, όπως είχαν προγραμματιστεί με θαυμαστό τρόπο, κατά την έκφρασή του.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες της ΡΑΕΚ τόσο για απελευθέρωση της αγοράς όσο και σε σχέση με τη ρύθμιση των τελών είναι προς το καλώς νοούμενο συμφέρον του καταναλωτικού κοινού και όσων επηρεάζονται από την ενεργειακή πολιτική του κράτους, προσθέτοντας πως και τα όσα σχετίζονται με το φυσικό αέριο μέσα από τον προγραμματισμό προχωρούν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Διαβεβαίωσε τέλος την Αρχή ότι οτιδήποτε χρειάζεται θα εξεταστεί έτσι ώστε να μπορεί η Αρχή να αποδίδει ακόμα καλύτερα στο έργο που επιτελεί.

Παραδίδοντας την έκθεση στον Πρόεδρο ο Πρόεδρος της Αρχής είπε ότι η ΡΑΕΚ προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού πλαισίου σε ό,τι αφορά την αγορά ηλεκτρισμού και επίσης προχωρεί με τη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου σε ό,τι αφορά την αγορά φυσικού αερίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Πουλλικάς σημείωσε ότι η ΡΑΕΚ έχει εκδώσει ρυθμιστική απόφαση η οποία εμπεριέχει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού την 1η Ιουλίου 2019 και επίσης για αυτά τα δύο χρόνια που χρειάζονται για να δημιουργηθεί το υπόβαθρο για να λειτουργήσει η αγορά έχει αποφασιστεί με σχετική ρυθμιστική απόφαση η εφαρμογή μεταβατικής ρύθμισης η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή ενναλακτικών προμηθευτών και εναλλακτικών παραγωγών στη βάση των διμερών συμβολαίων.

Ο κ. Πουλικκάς εξήγησε ακόμη προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι στη βάση του μεταρρυθμιστικού αυτού πλαισίου έχουν ενταχθεί και οι διατιμήσεις της ΑΗΚ. «Όπως γνωρίζετε τις έχουμε εγκρίνει πρόσφατα, μιλούμε για μια μείωση, κατά μέσο όρο, περίπου 6%, έχει μειωθεί το περιθώριο κέρδους της ΑΗΚ στα 4,6% και αυτές οι διατιμήσεις θα αποτελέσουν το σημείο αναφοράς για τους μελλοντικούς προμηθευτές» εξήγησε.

Ανέφερε ακόμη ότι προχωρεί ο λειτουργικός διαχωρισμός της ΑΗΚ. «Έχουμε προχωρήσει με τον πρώτο έλεγχο, τα αποτελέσματα αξιολογούνται αυτή τη στιγμή από τη ΡΑΕΚ και αναμένουμε ακόμα δύο ελέγχους μέχρι το τέλος του 2018 για να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της ΑΗΚ.

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ είπε ακόμη ότι η Αρχή προχωρεί σε σχέση με τη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τα συστήματα αποθήκευσης έτσι ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα και επίσης προχωρεί με μελέτη για την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος.

Ευχαρίστησε τέλος τον Πρόεδρο για τις ενέργειες του σε σχέση με τη στελέχωση της ΡΑΕΚ, ζητώντας περαιτέρω παρέμβαση για περαιτέρω στελέχωση της Αρχής έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει πλήρως για να επιτελέσει το έργο της.

Πηγή: ΚΥΠΕ