ΦΕΠΑΝ: Ο Πρύτανης του Παν. Κύπρου «προωθεί την κατάλυση της Δημοκρατίας»

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, «προωθεί την κατάλυση της Δημοκρατίας στο Πανεπιστήμιο» υποστηρίζει η Φοιτητική Ένωση Πανεπιστημίου Κύπρου (ΦΕΠΑΝ) σε ανακοίνωσή της.


«Έχει πέσει στην αντίληψη μας πως ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ξεκινήσει διεργασίες αλλαγής της νομοθεσίας των Πρυτανικών Εκλογών, προτείνοντας αλλαγή του τρόπου εκλογής του Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων και των Κοσμητόρων του Πανεπιστημίου», αναφέρει η ΦΕΠΑΝ.

Εκφράζει «πλήρη διαφωνία και προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται να συναινέσουμε ποτέ στην εφαρμογή μιας τέτοιας διαδικασίας» και καλεί «όλους, Ακαδημαϊκούς και φοιτητές όπως μαζί υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία και τα δικαιώματα μας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου».

Όπως αναφέρει η ΦΕΠΑΝ, «με την εν λόγω πρόταση του κ. Χριστοφίδη η Πρυτανεία προωθεί την κατάργηση της όποιας εκλογικής διαδικασίας, δηλαδή του δικαιώματος ψήφου από τους φοιτητές, από το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό».

Εξηγεί ότι «πιο συγκεκριμένα η εκλογική διαδικασία προτείνεται όπως αντικατασταθεί από μια επιτροπή που θα αποτελείται από πρώην Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου που κατέχουν βραβείο Νόμπελ και από Πρυτάνεις Πανεπιστημίων ξένων χωρών».

Αναφέρει, περαιτέρω, ότι «η ολιγομελής αυτή επιτροπή θα επιλέγει και τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κύπρου και στη συνέχεια αυτοί που θα επιλεχθούν μαζί με την επιτροπή, θα επιλέγουν τους Κοσμήτορες των Σχολών».

«Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση των δημοκρατικών δικαιωμάτων της Φοιτητικής και Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου» σημειώνει η ΦΕΠΑΝ η οποία αναφέρει ότι «πρόκειται για μια διαδικασία που καταργεί την ‘εκλογή’ και προωθεί την ‘επιλογή’ εγκαθιδρύοντας με αυτό τον τρόπο αντιδημοκρατικές πρακτικές».