Ολομέλεια της Βουλής: Ψήφισαν ομόφωνα σε 7 προτάσεις νόμου

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα σε νόμους 7 προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου και στηρίχθηκαν από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματος με τις οποίες δίνεται παράταση των φορολογικών ελαφρύνσεων για τις αναδιαρθρώσεις δανείων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2019.


Με τους νόμους που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου, για περίοδο μέχρι την 31/12/2019, δεν επιβάλλεται έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε περίπτωση λογιστικού κέρδους ή και πλασματικού μερίσματος.

Ρυθμίζεται μη καταβολή τέλους μεταβίβασης στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων δανείων μέχρι το τέλος του 2019, ενώ επεκτείνεται μέχρι τότε και η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία τα έξοδα χαρτοσήμων που θα προκύπτουν από την αναδιάρθρωση δανείων μέχρι του ποσού των υφιστάμενων οφειλών, να είναι μηδενικά.

Επίσης, μέχρι το τέλος του 2019, οποιοδήποτε όφελος, πλεόνασμα, κέρδος ή ζημιά προσώπου που προκύπτει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου, να μην λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου.

Περαιτέρω, μέχρι το τέλος του 2019 δεν επιβάλλεται φόρος κεφαλαιουχικών κερδών στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου έτσι που το κόστος της αναδιάρθρωσης να μην είναι απαγορευτικό για τους οφειλέτες σε αναδιαρθρώσεις των δανείων τους.

Ρυθμίζεται επίσης ότι σε περίπτωση που ακίνητο αποκτάται από τον δανειστή στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και για περίοδο μέχρι το τέλος του 2019, οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος βαρύνει το εν λόγω ακίνητο να μεταφέρεται κατά τη μεταβίβαση, από τον δανειολήπτη στον δανειστή επί του συγκεκριμένου ακινήτου.

Τέλος, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2019, σε περίπτωση που ακίνητο αποκτάται από τον δανειστή στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου, οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος επί του συγκεκριμένου ακινήτου βαρύνει το εν λόγω ακίνητο να μεταφέρεται κατά τη μεταβίβαση από τον δανειολήπτη στον δανειστή.

Κατάργηση του νόμου για το ταμείο νομικής αρωγής σε επενδυτές.
Η Ολομέλεια της Βουλής με 30 ψήφους υπέρ, δύο κατά και 12 αποχές υπερψήφισε το νομοσχέδιο με το οποίο καταργείται ο νόμος για τη δημιουργία ταμείου νομικής αρωγής σε επενδυτές, επειδή ο νόμος κατέστη ανενεργός.

Ο νόμος ψηφίστηκε για τη δημιουργία ταμείου νομικής αρωγής για επενδυτές που εξαπατήθηκαν στο σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου.