ΠΑΣΥΚΙ προς Γενικό Ελεγκτή: “Άτοπη η επαναφορά του θέματος της ηλεκτρονικής κάρτας”

Σε έγγραφη απάντηση – Ανακοίνωση, όσον αφορά τις δηλώσεις του Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, προέβη η ΠΑΣΥΚΙ, σε σχέση με τη χρήση Ηλεκτρονικής Κάρτας από τους Ιατρούς και Νοσηλευτές.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση της ΠΑΣΥΚΙ:

”Η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών είναι υποχρεωμένη να τοποθετηθεί μετά τις δηλώσεις του Γενικού Ελεγκτή και την άτοπη επαναφορά του θέματος της ηλεκτρονικής κάρτας.

Αφενός ο Γενικός Ελεγκτής δείχνει να αγνοεί τη φύση του Ιατρικού Λειτουργήματος και αφετέρου επιμένει στην εφαρμογή μεθόδων ελέγχου που δεν εφαρμόζονται σε γενικές γραμμές στον Ευρωπαϊκό χώρο ή /και όπου εφαρμόζεται, εφαρμόζεται, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών.

Ο έλεγχος της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των Ιατρών ελέγχεται από τους Προϊστάμενους των Κλινικών / Τμημάτων, από τις εγγραφές ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία, από τις εγγραφές στα τμήματα Πρώτων Βοηθειών και από τα βιβλία χειρουργείων, τρόποι ελέγχου οι οποίοι παρατέθηκαν από την ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. προς τον Υπουργό Υγείας και το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα την αποδοχή και την επακόλουθη εφαρμογή των γνωστών πιλοτικών προγραμμάτων.

Για το ίδιο θέμα έχουμε τοποθετηθεί γραπτώς στο παρελθόν. Παρά το ότι η Ιατρική δεν αφορά γραφειακή δημοσιουπαλληλική εργασία και είναι υποτιμητικό προς την ανθρώπινη υπόσταση να ελέγχεται ως τέτοια, η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι., πρότεινε στο Υπουργείο Υγείας να εφαρμοστεί η Ηλεκτρονική Κάρτα αλλά ταυτόχρονα να γίνει σεβαστός ο Νόμος Περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας και να αποζημιώνονται οι πραγματικές ώρες εργασίες των Κυβερνητικών Ιατρών.

Θεωρούμε ότι ο γενικός ελεγκτής θα έπρεπε να γνωρίζει την ύπαρξη του Νόμου περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας, ενός νόμου ο οποίος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το Ιατρικό Επάγγελμα και κατ’ επέκταση την ασφάλεια και την ποιότητα της Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Φροντίδας, προς τους συμπολίτες ασθενείς μας.

Η εν λόγω νομοθεσία, δυστυχώς καταπατάται ασύστολα λόγω της υποστελέχωσης αλλά και του επείγοντος στην ιατρική πράξη που ανακαλεί στο καθήκον κάθε ώρα και στιγμή τους ιατρούς.

Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, λυσμόνησε επίσης να συμπεριλάβει  το γεγονός ότι οι Ιατροί δεν αποζημιώνονται σε πραγματικές ώρες εργάσιας, κατι που αδιαμφισβήτητα μαρτυρεί και επιβεβαιώνει η παρουσία τους στον χώρο εργασίας κατά την υπερωριακή τους απασχόληση στις ενεργείς εφημερίες.

Θα αναμέναμε από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, όπως με την ίδια θέρμη, επανέλθει και τοποθετηθεί επί της σχετικής νομοθεσίας Περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας, η οποία ξεκάθαρα δεν εφαρμόζεται από τον Εργοδότη, και παραβιάζεται κατ’ επανάληψη, και να διερευνήσει το γιατί. Γιατί απαξιεί η Αρμόδια Αρχή να εφαρμόσει την Νομοθεσία;

Μήπως διότι αν εφαρμοστεί η Ηλεκτρονική Κάρτα δεν θα μπορεί να καλύψει τις εφημερίες των νοσοκομείων; Μήπως διότι δεν θα έχει επαρκή ιατρικό προσωπικό για επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις; Μήπως διότι θα υποχρεωθεί να εργοδοτήσει διπλάσιο ιατρικό προσωπικό;

Προφανώς, ο Γενικός Ελεγκτής να αγνοεί την απροθυμία ιατρών να ενταχθούν στο δημόσιο τομέα καθώς επίσης και του τεράστιου κύματος φυγής και συνεχούς εγκατάλειψης του Δημόσιου Τομέα Υγείας, από τους ιατρούς, λόγω των απαράδεκτων συνθηκών εργασίας και της απουσίας αντιστοιχίας εργασίας και αμοιβής.

Θεωρεί μήπως ο Γενικός Ελεγκτής, ότι η εφαρμογή ενός επιπλέον αποθαρρυντικού παράγοντα  είναι προς όφελος του Δημόσιου Συμφέροντος;

Θεωρεί μήπως, ο Γενικός Ελεγκτής ότι στον Τομέα της Υγείας δεν υπάρχουν σοβαρότερα και σημαντικότερα προβλήματα και ότι το κυριότερο πρόβλημα το οποίον προκαλεί και επιφέρει δεινά και εμποδίζει τους συμπολίτες μας να απολαμβάνουν το πολυτιμότερο αγαθό, την Υγεία, είναι η μη χρήση Ηλεκτρονικής Κάρτας από τους Ιατρούς του Κρατικού Τομέα Υγέιας;

Μας θλίβει αφάνταστα το γεγονός ότι οι θεσμοί οι οποίοι θα έπρεπε να εργάζονται προς την διαφύλαξη πραγματικά των Αρχών και Θεσμών της Κοινωνίας μας, στοχοποιούν τους Ιατρούς του Δημοσίου, οι οποίοι κατά γενική παραδοχή, υπερβάλλουν εαυτόν, ώστε να παραμείνουν εν ζωή τα Κρατικά Νοσηλευτήρια και να εξυπηρετείται ο έκαστος κύπριος συμπολίτη μας.

Μας λυπεί επίσης ιδιαίτερα, η επιμονή και εμμονή να μην γίνεται αντιληπτή η ιδιαιτερότητα του Ιατρικού Επαγγέλματος και να μας προτείνεται, να μην σπεύσουμε να θεραπεύσουμε τον πάσχοντα που πολλές φορές χρήζει άμεσης ιατρικής περίθαλψης και να επικεντρωθούμε πρωτίστως στην χρήση της Ηλεκτρονικής Κάρτας!

Καλούμε τον Γενικό Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, να προβεί άμεσα σε ‘Ελεγχο κατά του κατά πόσο ο Εργοδότης μας παραβιάζει, ή όχι την Νομοθεσία και μετά να ασχοληθεί με τον Κανονισμό.”