Σε φθηνότερα φάρμακα προσδοκεί το Υπ. Υγείας

Οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου μέσα από τη Διακήρυξη της Βαλέτας θα διαπραγματεύονται από τώρα και εξής τις τιμές των φαρμάκων ενιαία και από κοινού με τις φαρμακοβιομηχανίες με στόχο να επιτυγχάνουν τις χαμηλότερες τιμές για τα 170 εκ. ανθρώπων του πληθυσμού τους, είπε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης, προσθέτοντας ότι η επόμενη συνάντηση των χωρών που συμμετέχουν στη Διακήρυξη της Βαλέτας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Ρώμη.

Περαιτέρω σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε πως εντός των επόμενων μερικών εβδομάδων θα ληφθούν διορθωτικά μέτρα μέσα από τη διαδικασία μείωσης των τιμών των φαρμάκων μέχρι την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

Εξήγησε πως σε ό,τι αφορά τα φάρμακα η διαχείριση από το Υπουργείο αναφορικά με τις τιμές των φαρμάκων για τους επόμενους 20 μήνες θα γίνει σε συνεργασία με τον καθηγητή Παναγιώτη Καναβό και την επικαιροποιημένη του έκθεση.

Είπε ακόμα πως μέχρι το Δεκέμβριο θα πρέπει να υπάρξει κατάληξη στη νέα τιμολόγηση των φαρμάκων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου συζήτησε την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Υπουργείο Υγείας για το 2015. Ο Υπουργός Υγείας σημείωσε το γεγονός ότι ο Γενικός Ελεγκτής στην έκθεση του επεσήμανε τη σημαντική μείωση των δαπανών στην αποστολή ασθενών στο εξωτερικό.

Ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε πως στην υπό αναφορά έκθεση του προβαίνει σε διαπιστώσεις αναφορικά με την αποστολή ασθενών στο εξωτερικό τόσο σε ιατρικά κέντρα και νοσοκομεία του ιδιωτικού τομέα όσο και σε δημόσια νοσοκομεία και σημειώνει τη μείωση των δαπανών από 37 εκ. στα 12 εκ. ευρώ το 2015.

Η επιλογή ιατρικών κέντρων στο εξωτερικό, με το ευρωπαϊκό εργαλείο S2 για χρήση των κρατικών νοσηλευτηρίων άλλων κρατών μελών, χρήζει περαιτέρω βελτίωσης, ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η μείωση δαπανών οφείλεται στη μείωση της αποστολής ασθενών στο εξωτερικό αφενός και στη χρήση νοσοκομείων και σε άλλες χώρες της ΕΕ πέραν του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα από τη χρήση εντύπου S2, δηλαδή σε νοσηλευτήρια συμβεβλημένα με το σύστημα υγείας στη χώρα αποστολής.

Σε αυτό τον τομέα επιτεύχθηκε η αρχή της αποτελεσματικότητας, η οποία εδράζεται στη θεωρία ότι με την ίδια δαπάνη επιτυγχάνω το καλύτερο αποτέλεσμα και με μικρότερη δαπάνη επιτυγχάνω το ίδιο αποτέλεσμα, πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας είπε πως η δαπάνη για αποστολή ασθενών στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2010 μέχρι το 2015 ανήλθε στα 57 εκ.

Ανέφερε ότι εξακολουθεί να υπάρχει αποστολή ασθενών στο εξωτερικό σε ιδιωτικό επίπεδο και το 2015 απεστάλησαν 307 ασθενείς σε ιδιωτικό επίπεδο.

Σημείωσε περαιτέρω την περίπτωση ιατρικού κέντρου στο Ηνωμένο Βασίλειο που σε περιπτώσεις μεταμόσχευσης ύπατος, εκβιάζει το Υπουργείο Υγείας να αποστέλλει τους ασθενείς ιδιωτικά.

Ο Γενικός Ελεγκτής είπε πως σε ό,τι αφορά την αποστολή ασθενών σε ιδιωτικά κέντρα εντός της Κύπρου συμφωνήθηκε πως αντί για σύμβληση του Υπουργείου Υγείας με ένα κέντρο, να ακολουθηθεί η προσέγγιση του κουπονιού, με ποσό που θα καλύπτει όλη τη δαπάνη νοσηλείας και περίθαλψης για τουλάχιστον ένα ιδιωτικό κέντρο και με ελεύθερη επιλογή του ασθενούς για το κέντρο στο οποίο θα λάβει θεραπεία επωμιζόμενος τη διαφορά του κόστους.

Παρατήρησε πως θέλει να βεβαιωθεί ότι μειώθηκε η λίστα ασθενών χωρίς να μειωθεί η παροχή επεμβάσεων και θεραπειών στα κρατικά νοσοκομεία.

Σε ό,τι αφορά την αερομεταφορά ασθενών με αερα – ασθενοφόρα διατύπωσε τη θέση ότι θα πρέπει να διενεργηθεί διαγωνισμός με προσφορές για συνήθεις περιπτώσεις αποστολής ασθενών και να μείνει η μεμονωμένη αερομεταφορά σε απόλυτα έκτακτη ανάγκη.

Ο Γενικός Ελεγκτής είπε ακόμα πως διαπίστωσε ελλείψεις στις καταγραφές και αρχειοθέτηση των τιμολογίων, που παρά τις βελτιώσεις εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναμία.

Παρόλο ότι αποτελεί αυστηρή υποχρέωση της εκτελεστικής εξουσίας να ελέγχει πριν πληρώσει, το Υπουργείο Υγείας υποχρεούται εντός 60 ημερών να ανταποκρίνεται σε αυτούς που έχουν συμβληθεί με το κράτος και να πληρώνει ή και να δικαιολογεί για τα ποσά που αμφισβητεί, συνέχισε.

Ο Γενικός Ελεγκτής παρέλειψε να αναφερθεί στο τμήμα της έκθεσης του για το ΓΕΣΥ, προσθέτοντας πως σε αυτό το τμήμα της η έκθεση είναι «μπαγιάτικη».

Αναφέροντας ακόμα ότι το 2015 δαπανήθηκαν 10,3 εκ. φάρμακα στο Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου, είπε πως το κράτος θα πρέπει να εξετάσει τη δημιουργία ογκολογικού στη Λεμεσό ώστε να μην αναγκαστεί να αγοράζει υπηρεσίες κατά εκβιαστικό τρόπο από το ιδιωτικό κέντρο που δημιουργείται στη Λεμεσό.

Αναφέρθηκε επίσης στις πειθαρχικές έρευνες κατά του τέως εκτελεστικού διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και του Μακάρειου Νοσοκομείου, παρατηρώντας ότι έγιναν πειθαρχικές έρευνες που το έβγαζαν «κούππα άπαννη», κατά την έκφρασή του, σημειώνοντας ότι το σύστημα των πειθαρχικών ερευνών χρήζει αναθεώρησης ώστε να καταστεί αποτελεσματικό ως προς την απόδοση ευθυνών εκεί που τους αναλογεί.

Συνεχίζοντας ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε σε «διαπλοκή» των νεκροτόμων με γραφεία κηδειών. Σημείωσε την περίπτωση νεκροτόμου με μία μετοχή σε εταιρεία κηδειών, gold chair, που επιτρέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία και κατέθεσε εισήγηση να αλλάξει η νομοθεσία.

Περαιτέρω αναφέρθηκε στην καταδίκη τριών γιατρών για τα ακουστικά.

Ο Γενικός Ελεγκτής είπε πως υπάρχουν 27 εκ. καθυστερημένα νοσήλια από υπηκόους τρίτων χωρών και εισηγήθηκε να μην δίνεται εξιτήριο αν δεν πληρωθούν οι οφειλές ή ίσως να ζητείται προπληρωμή όπως στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα.

Ο Γενικός Ελεγκτής είπε πως διαπιστώνεται πως ούτε το ιατρικό ούτε το παραϊατρικό προσωπικό κτυπούν κάρτα, ούτε σημειώνουν σε βιβλίο παρουσίας και δεν υπάρχει στοιχείο που να καταγράφει παρουσία τους στην εργασίας τους.

Περαιτέρω είπε πως δεν μπορεί να σκεφτεί λόγο για τον οποίο να μην κτυπούν κάρτα, αναφέροντας πως είναι απαράδεκτη κατάσταση και ειδικά για τους νοσοκόμους είναι αδιανόητο να μην καταγράφεται παρουσία να μην γίνεται ο όποιος έλεγχος.

Πληρώνουμε υπερωρίες χωρίς να διαπιστωθεί ότι κάποιος ήταν στη δουλειά του στο κανονικό ωράριο του, συμπλήρωσε.

Είπε ακόμα πως απαιτείται καλύτερη διαδικασία ελέγχου των αναλωσίμων, και ότι υπάρχει εξοικονόμηση στα φάρμακα.
Πρόσθεσε πως είναι καλή η εξοικονόμηση λόγω καλύτερης διαχείρισης, αλλά επεσήμανε ότι το 2015 υπήρξαν περιπτώσεις που δεν χορηγήθηκαν κάποια φάρμακα σε ασθενείς επειδή ήταν ακριβά.

Ο Υπουργός Υγείας, τοποθετούμενος ενώπιον της Επιτροπής επί των παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή, είπε πως στα κρατικά νοσοκομεία παράλληλα με την αποστολή ασθενών στον ιδιωτικό τομέα συνεχίσει να εξυπηρετείται αντίστοιχος αριθμός ασθενών.

Σε ό,τι αφορά την παραπομπή ασθενών ως ιδιωτών στο εξωτερικό, ο κ. Παμπορίδης είπε ότι γίνεται όταν ένας ασθενής είναι στο τελικό στάδιο για μεταμόσχευση. Υπάρχει εκβιασμός, συνέχισε, προσθέτοντας πως στο συγκεκριμένο κέντρο έδωσαν υπηρεσίες με S2 μια φορά όταν αντελήφθησαν ότι θα καταφεύγαμε στη δικαιοσύνη. Πρόσθεσε πως κατά το πλείστο αποστέλλονται ασθενείς με S2 σε Γαλλία και Γερμανία.

Ο κ. Παμπορίδης ανέφερε επίσης ότι η διαδικασία μετάκλησης δεν τυγχάνει πλήρους αξιοποίησης επειδή υπάρχει έλλειμμα, θεσμικό.

Εξήγησε ότι δεν υπάρχουν ποιοτικά κριτήρια για νοσηλεία και επεμβάσεις εντός Κύπρου από τα αρμόδια σώματα και παρέθεσε περίπτωση κατά την οποία νεογέννητο έπρεπε να χειρουργηθεί επειγόντως στην καρδιά. Ανέφερε ότι ζητήθηκαν προσφορές από Γερμανία και παρουσιάστηκε Κύπριος γιατρός ο οποίος δήλωσε ότι μπορεί να κάνει την επέμβαση με 2.000 ευρώ. Πρόσθεσε πως απευθύνθηκε στο αρμόδιο σώμα που του είπε προφορικά πως εφόσον το λέει σημαίνει ότι μπορεί να κάνει την επέμβαση και στη συνέχεια με τηλεφωνήματα του υπέδειξαν να μην αφήσει το μωρό.

Είπε στην Επιτροπή πως ενώπιον αυτού του διλήμματος τελικά με δική του απόφαση έστειλε το παιδί στη Γερμανία. Αν υπήρχε πρωτόκολλο που θα καθόριζε ποιοτικά κριτήρια θα εστιάζαμε πρώτα σε αυτά και όχι στην τιμή, συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές ασθενών, είπε πως δεν υπάρχουν σταθερά περιστατικά, οι αερομεταφορές γίνονται σε πολύ ειδικές περιπτώσεις και για αυτό δεν μπορούν να προκηρυχθούν προσφορές.

Ο κ. Παμπορίδης εξέφρασε διαφωνία σε σχέση με τις διαπιστώσεις του Γενικού Ελεγκτή για το ογκολογικό, λέγοντας ότι το ΓΕΣΥ ενοποιεί τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.
Είπε ακόμα πως θεωρεί ότι το ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου ανήκει στο δημόσιο.

Ανέφερε ακόμα πως συμφωνεί με τις διαπιστώσεις του Γενικού Ελεγκτή για τις πειθαρχικές έρευνες και εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα υπάρχει αποτελεσματική διοίκηση των νοσοκομείων που θα διαθέτουν μαστίγια και καρότα.

Περαιτέρω είπε πως οι νεκροτόμοι είναι εστία προβλημάτων για πολύ καιρό και εξέφρασε την άποψη ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί με πιθανή ένταξη των νεκροτομείων σε άλλα Υπουργεία, ίσως στο Δικαιοσύνης.

Αναφορικά με τους πολίτες τρίτων χωρών, που δεν εξοφλούν τα νοσήλια, ο Υπουργός Υγείας είπε πως είναι κυρίως πολίτες ασιατικών χωρών, με υποτυπώδη ασφαλιστικά συμβόλαια και οι οποίοι επί το πλείστο όταν ασθενήσουν απολύονται από τους εργοδότες. «Αν τους κλείσουμε την πόρτα των δημοσίων νοσοκομείων, θα τους καταδικάσουμε σε θάνατο» συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρία είπε πως το πρόβλημα θα λυθεί μόνο εφόσον οι εργοδότες υποχρεωθούν σε καλύτερα ασφαλιστικά συμβόλαια.

Σε ό,τι αφορά την κάρτα προσέλευσης, είπε πως διαφωνεί, για τους επαγγελματίες υγείας, και πως το επιχείρημα τους έχει κάποια βάση. Σε δήλωση μετά τη συνεδρία, είπε πως με την κάρτα προσέλευσης αντιτίθενται οι συντεχνίες και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με την αυτονόμηση των νοσοκομείων αυτό θα επιλυθεί. Είναι θέμα παραγωγικότητας και θα έχει θετική κατάληξη, είπε προσθέτοντας ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί κατ΄ ελάχιστον ότι για τις ώρες που πληρώνει ο φορολογούμενος, ο εργοδοτούμενος είναι στη δουλειά του.

Σε ό,τι αφορά την κοινή διαπραγμάτευση των τιμών των φαρμάκων, αφού ανέφερε ότι η Κύπρος είναι μικρή αγορά για να μπορεί να διαπραγματευτεί τις τιμές, πρόσθεσε ότι απευθυνθήκαμε στους εταίρους μας στην ΕΕ. Πρόσθεσε πως οι χώρες του βορρά απέρριψαν την όποια κοινή οργάνωση ωστόσο, βρήκαμε ευήκοον ους στο νότο που είχε ως αποτέλεσμα τη Διακήρυξη της Βαλέτας, με την οποία Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα, Γαλλία, Κύπρος, Ιρλανδία και Ρουμανία συμφωνούν και δεσμεύονται για κοινή διαπραγμάτευση των τιμών φαρμάκων.

Αφού παρατήρησε πως οι φαρμακοβιομηχανίες ελέγχουν την ΕΕ, αναφέρθηκε και στην απόσυρση του ενδιαφέροντος της Κύπρου να φιλοξενήσει τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων που θα μετεγκατασταθεί μετά το Brexit.

Επί του συγκεκριμένου, είπε πως η ΕΕ που ενδιαφέρεται και κόπτεται για όλα τα κράτη μέλη και τις δημοκρατικές διαδικασίες παίρνει αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες αποκλείοντας τους μικρούς.

Εξήγησε πως για τη χώρα εγκατάστασης του οργανισμού τέθηκαν τέτοια κριτήρια που μας απέκλειαν και παρά να κοροϊδεύουμε τον κόσμο καταλήξαμε ότι έπρεπε να αποσυρθούμε διαμαρτυρόμενοι.

Δηλώνοντας ιδιαίτερα απογοητευμένος από τις μεθοδεύσεις των μεγάλων κρατών στην ΕΕ, είπε πως η Κύπρος θα στηρίξει προς εγκατάσταση του οργανισμού χώρα που μετέχει στη Συνθήκη της Βαλέτας.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου είπε πως αξίζει να σημειωθεί η γενική βελτίωση και ο εξορθολογισμός αναφορικά με την αποστολή ασθενών στο εξωτερικό και η ιδιαίτερα σημαντική η συνεργασία ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα.

Ανέφερε ακόμα πως το δικαίωμα του Κύπριου πολίτη για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και το δικαίωμα επιλογής του ιατρού ή του ιατρικού κέντρου είναι αναφαίρετο.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά, παρατηρώντας ότι κάποια πράγματα από την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή είναι ξεπερασμένα, είπε ότι μας ανησυχούν τα προβλήματα στον τομέα της Υγείας και τα κρούσματα βίας σε βάρος του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.

Είπε ακόμα πως ανησυχούν και τα προβλήματα των κέντρων υγείας, ή υπόκεντρα υγείας, όπως τα αποκαλεί ο Υπουργός Υγείας, σύμφωνα με την κ. Κουκουμά, στα οποία παρέχονταν επισκέψεις γιατρών και είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε απομακρυσμένες κοινότητες για παροχή υπηρεσιών κυρίως σε ηλικιωμένους.

Η κ. Κουκουμά πρόσθεσε πως φαίνεται ότι στόχος του Υπουργείου είναι η συμπλεγματοποίηση τους και ότι ο Υπουργός ανέφερε πως θα διακινεί με δημόσια μέσα μεταφοράς, τους ηλικιωμένους προς τα κέντρα που θα μείνουν σε λειτουργία.

Ανέφερε πως η κατάργηση των κέντρων υγείας πρέπει να απασχολήσει το Υπουργείο στη βάση των στοιχείων καθώς αυτά συμβάλλουν ώστε να μην επιβαρύνονται τα νοσοκομεία. «Δεν κερδίζεις τίποτε, αλλά ταλαιπωρείς κόσμο, καταργώντας τα» συμπλήρωσε.

 

Πηγή:ΚΥΠΕ