Η Βουλή ψήφισε σειρά νόμων και ενέκρινε κανονισμούς

Μετά από συζήτηση που οδήγησε σε υπερψήφιση του καταργητικού νομοσχεδίου με 18 ψήφους υπέρ και 16 εναντίον, η Ολομέλεια της Βουλής κατάργησε το Ταμείο Ίδρυσης Κυπριακού Μουσείου.

Με 29 ψήφους υπέρ και 16 εναντίον η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμο τροποποίηση της Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος.

Με βάση τη δήλωση του Βουλευτή του ΑΚΕΛ Άντρου Καυκαλιά το κόμμα του ψήφισε κατά επειδή, όπως ανέφερε, είναι αδιανόητο μέσα σε αυτές τις συνθήκες και τα όσα έχουν δημιουργηθεί από τις τράπεζες, να απαλλάσσονται οι τράπεζες για καταβολή ειδικού φόρου €19 εκ.

Η Βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών Άννα Θεολόγου υποστήριξε ότι η Κυβέρνηση έπρεπε να χρησιμοποιήσει έπρεπε να χρησιμοποιήσει το ποσό για επιδότηση των τόκων για λήπτες ΕΕΕ που δεν εξυπηρετούν τα δάνεια τους.

Με 38 ψήφους υπέρ, 5 εναντίον και 2 απόχες η Ολομέλεια ενέκρινε τους κανονισμούς της δημόσιας υπηρεσίας προς αναθεώρηση της υφιστάμενης πολιτικής χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, ενώ με 41 ψήφους υπέρ και μια 1 αποχή ενέκρινε την τροποποίηση των επιδομάτων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων των δημοσίων υπαλλήλων προς διόρθωση στρεβλώσεων που διαπιστώθηκαν.

Με 34 ψήφους υπέρ και 2 αποχές ψήφισε σε νόμο το τροποποιητικό νομοσχέδιο για τον έλεγχο της ποιότητας, της προμήθειας και τις τιμές των Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης.

Με τη νέα ρύθμιση παραχωρείται στον Υπουργό Υγείας η δυνατότητα να αναστέλλει ή να ανακαλεί τον καθορισμό μέγιστης χονδρικής και λιανικής τιμής φαρμακευτικού προϊόντος κατόπιν αιτήματος κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων.

Περαιτέρω, παραχωρεί εξουσία στον Υπουργό Υγείας να εξαιρεί από την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων που διέπουν την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Νουρής δήλωσε πως τηρεί αποχή λόγω επαγγελματικής ιδιότητας.

Περαιτέρω με 32 υπέρ και μια ψήφο εναντίον η Ολομέλεια ψήφισε σε νόμο το εναρμονιστικό νομοσχέδιο για εναρμόνιση με την οδηγία εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Η Ολομέλεια ενέκρινε ομόφωνα τους κανονισμούς που καθορίζουν τις διαδικασίες και το πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης της υγείας των εργαζομένων.

Επίσης με 21 ψήφους υπέρ και 16 εναντίον ψήφισε σε νόμο πρόταση νόμου του Βουλευτή των Οικολόγων Γιώργου Περδίκη. Με το νόμο παρέχεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν κατά την έκδοση αδειών οικοδομής όρους οι οποίοι αφορούν τη συνετή χρήση, την εξοικονόμηση και την επαναχρησιμοποίηση του ύδατος, καθώς και δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς για την εξοικονόμηση και την επαναχρησιμοποίηση του ύδατος σε οικοδομές.

 

Πηγή:ΚΥΠΕ