Υπερψηφίστηκαν τα νομοσχέδια για τους χώρους ελλιμενισμού σκαφών

Με 21 ψήφους υπέρ, 18 εναντίον και επτά αποχές, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμους τα δύο νομοσχέδια και ενέκρινε τους κανονισμούς που αφορούν τις επιχώσεις για τη δημιουργία λιμενοβραχιώνων, για ελλιμενισμούς σκαφών αναψυχής.

Προηγουμένως, με 28 ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και 14 αποχές υπερψήφισε την τροπολογία του Προέδρου της ΕΔΕΚ Μαρίνου Σιζόπουλου, η οποία εισήγαγε άρθρο το οποίο διαλαμβάνει ότι ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών, θαλάσσιος χώρος ο οποίος πρόκειται να επιχωθεί για τη δημιουργία ξηράς, να κηρυχθεί ως χώρος ελλιμενισμού και να εγγραφεί ως ακίνητη ιδιοκτησία δεν δύναται να αποξενωθεί, αλλά μόνο να εκμισθωθεί για σκοπούς ανάπτυξης και στην εν λόγω ιδιοκτησία διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών.

Η συζήτηση των νομοθετημάτων ήταν έντονη και η διαδικασία προχώρησε στην ψηφοφορία μετά από διάλειμμα που δόθηκε για να διατυπωθεί γραπτώς και να διανεμηθεί τροπολογία του Προέδρου της ΕΔΕΚ.

Με τον έναν νόμο που ψηφίστηκε γίνεται διεύρυνση του ορισμού του όρου “ακίνητη ιδιοκτησία”, έτσι που να συμπεριλαμβάνει για ορισμένους σκοπούς και θαλάσσιο χώρο που κηρύσσεται, δυνάμει των διατάξεων του περί Διαχείρισης Ελλιμενισμού και Εξυπηρέτησης Σκαφών Αναψυχής Νόμου, ως χώρος ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, ο οποίος θα τύχει επίχωσης για σκοπούς δημιουργίας ξηράς.

Ο δεύτερος νόμος παρέχει εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκμισθώνει μέρος παραλίας για σκοπούς ανάπτυξης μαρίνων και χώρων ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής υπό όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κριτήρια, που θα καθορίζονται με κανονισμούς.

Με τους κανονισμούς έγινε εισαγωγή πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία τυχόν εκμίσθωση ή χορήγηση άδειας χρήσης ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας η οποία κηρύσσεται ως χώρος ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής θα υλοποιείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου.

Πριν την έναρξη της συζήτησης, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ ζήτησε αναβολή 15 ημερών για να μελετηθεί περαιτέρω το ενδεχόμενο αποξένωσης κρατικής περιουσίας που δημιουργείται με επίχωση. Με την αναβολή συμφώνησε το ΔΗΚΟ.

Ενόψει του γεγονότος ότι ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ διαφώνησαν με την αναβολή, το αίτημα τέθηκε σε ψηφοφορία και απορρίφθηκε με 33 κατά, 11 υπέρ και τέσσερεις αποχές.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ ζήτησε να καταθέσει προφορική τροπολογία. Το αίτημα του κ. Σιζόπουλου στηρίχθηκε από τον ΔΗΣΥ και έγινε αποδεκτό από τον Πρόεδρο της Βουλής.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου είπε πως δεν πρόκειται να συζητηθούν τα νομοθετήματα αυτά μετά τις 12 του Οκτώβρη. Πρόσθεσε ότι η τροπολογία διασκεδάζει την ανησυχία του οποιουδήποτε καλοπροαίρετα ήθελε να ψηφίσει και είχε επιφυλάξεις.

Είπε ακόμα πως με αυτήν διασφαλίζεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι δεν θα αποξενωθεί θαλάσσιος χώρος και πάρα πολύ σωστά γίνεται. Συμπλήρωσε πως κάποιοι είναι αποφασισμένοι το καταψηφίσουν και πως η όποια περαιτέρω συζήτηση ταλαιπωρεί το νομοθετικό σώμα.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης ανέφερε ότι για μια ακόμα φορά η Βουλή θα μείνει εκτεθειμένη για αυτό και το ΑΚΕΛ δεν θα υποστηρίξει την τροπολογία για λόγους αυτοσεβασμού.

Κατά τη συζήτηση που διεξήχθη επί της ουσίας των νομοθετημάτων, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών Ελένη Μαύρου είπε πως τα νομοθετήματα επί της ουσίας είναι ακόμα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τσαπατσουλιάς και εξυπηρέτησης μεμονωμένων ιδιωτικών συμφερόντων.

Η κ. Μαύρου είπε πως κατά τη συζήτηση των νομοθετικών προτάσεων της Κυβέρνησης στην Επιτροπή Εσωτερικών ζητήθηκαν από τον Φεβρουάριο και γραπτώς απαντήσεις για ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν προφορικά στην Επιτροπή. Πρόσθεσε πως οι γραπτές απαντήσεις δόθηκαν στις 12 Ιουλίου, δύο ημέρες πριν τη συνεδρία της Ολομέλειας που έπρεπε να αποφασίσει επί των νομοσχεδίων και τότε δόθηκε αναβολή.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών ανέφερε επίσης ότι ο καθορισμός του χώρου ελλιμενισμού έγινε στη βάση στρατηγικής που αποφασίστηκε το 1994 και δεν έγινε μελέτη όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο της Βαρκελώνης και ούτε μελέτη για τις σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Κανείς δεν ξέρει πόσοι χώροι ελλιμενισμού θα δημιουργηθούν και τις επιπτώσεις στον φυσικό πλούτο των ακτών, συνέχισε και, αναφέροντας ότι ακόμα να κυρωθεί το πρωτόκολλο της Βαρκελώνης για τις ακτές της Μεσογείου, από την Κυπριακή Δημοκρατία, παρατήρησε ότι προτρέχουμε να υλοποιήσουμε κάτι πριν κυρωθεί το Πρωτόκολλο.

Διερωτώμενη γιατί τόση βιασύνη, εξέφρασε τη θέση ότι ανοίγουμε τον δρόμο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων.

Πρόσθεσε ακόμα πως οι χώροι ελλιμενισμού δεν αφήνουν περιθώριο παρέμβασης της Βουλής, καθώς το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίζει μίσθωση χώρων ελλιμενισμού.

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως οι αρμόδιοι είπαν στην Επιτροπή ότι η εκμίσθωση θα γίνει για λόγους δημόσιας ωφέλειας και πως το μόνο παράδειγμα που έφερε η νομική υπηρεσία είναι τα ιχθυοτροφεία.

Είπε ακόμα ότι με τη δημιουργία των χώρων ελλιμενισμού, μέρος της παραλίας παύει να υφίσταται και ανέφερε ότι η επιμονή της Επιτροπής Εσωτερικών να περιληφθούν πρόνοιες στα νομοσχέδια ότι δεν θα γίνει προσπάθεια αποξένωσης της κρατικής ιδιοκτησίας δεν έγινε αποδεκτή από την Κυβέρνηση.

Εξέφρασε επίσης τη θέση ότι τα νομοθετήματα συνιστούν προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων πριν την κύρωση του πρωτοκόλλου της Βαρκελώνης.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Νουρής ανέφερε πως δόθηκαν απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν κατά τις εξαντλητικές συζητήσεις στην Επιτροπή Εσωτερικών.

Ανέφερε πως η απώλεια χρήσης παραλίας των πολιτών θα αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίστηκε στις μαρίνες, ο επενδυτής ή θα κατασκευάζει τεχνική παραλία ή δεν θα εγκρίνεται το αίτημα του για μίσθωση.

Ανέφερε επίσης ότι ο διαχειριστής θα υποχρεούνται να διασφαλίζει στο κοινό απρόσκοπτη πρόσβαση και πρόσθεσε πως ξεκαθαρίστηκε ότι θα είναι μόνο εκμίσθωση.

Περαιτέρω, είπε ότι το 1994 εκπονήθηκαν μελέτες και υπήρξε χωροταξικός σχεδιασμός, δεν υπήρξε ενδιαφέρον και δεν εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες του σχεδιασμού.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ανδρέας Κυπριανού διερωτήθηκε αν στην κατασκευή της μαρίνας Λεμεσού που υπήρξαν ιδιωτικά συμφέροντα δεν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον. Πρόσθεσε ότι η παράκτια ναυτιλία με σκάφη αναψυχής είναι γεγονός, και αναφέροντας ότι μιλούμε για εκμίσθωση, αφού η γη περιέλθει στο κράτος ζήτησε όπως τερματιστεί ο λαϊκισμός.

Η Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε πως το ΔΗΚΟ κατανοεί πως επιτυγχάνεται η ορθολογιστική ανάπτυξη, προσθέτοντας πως η παραχώρηση παραλιών δεν είναι ορθολογιστική ανάπτυξη.

Ανέφερε πως διαβεβαιώνουν ότι πρόκειται για εκμίσθωση, παρατηρώντας ότι ο νόμος μιλά για απόλυτο δικαίωμα του Υπουργικού Συμβουλίου για εκμίσθωση ή και αποξένωση με κανονισμούς που θα θεσπίσει.

Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για να επιτύχουμε την ορθολογιστική και διαφανή ανάπτυξη και ζητούμε αναβολή, συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ παρατήρησε πως τα όσα είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών επιβεβαιώνουν το αίτημα της αναβολής.

Ενώ θέλουμε να στηρίξουμε την ανάπτυξη, δεν πρέπει να προχωρήσουμε στην ψήφιση νομοσχεδίων που θα δημιουργήσουν προβλήματα, συνέχισε, προσθέτοντας ότι οι παραλίες ανήκουν στο σύνολο των πολιτών και ουδείς μπορεί να τους απαγορεύσει το δικαίωμα πρόσβασης.

Παρατήρησε πως η Κυβέρνηση κατά τη διακυβέρνηση της επιχείρησε πολλές φορές να αποξενώσει κρατική περιουσία και ανέφερε πως λέμε ναι στην προσέλκυση επενδυτών, χωρίς να στερούμε διασφαλισμένα δικαιώματα των πολιτών.

Ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λιλλήκας είπε πως η ιδιωτικοποίηση των ημικρατικών είναι αποξένωση περιουσίας του κράτους και ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση νόμου που δεν θα επιτρέπει στην Κυβέρνηση να εκποιεί κρατική περιουσία. Δήλωσε επίσης ότι θα υποστηρίξει την τροπολογία.

Ο Βουλευτής της Αλληλεγγύης Γιώργος Παπαδόπουλος, αναφέροντας ότι η Αλληλεγγύη είναι υπέρ της ανάπτυξης, πρόσθεσε πως η τροπολογία της ΕΔΕΚ είναι ικανή ασφαλιστική δικλείδα και αν γίνει αποδεκτή η Αλληλεγγύη θα υπερψηφίσει τα νομοθετήματα.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου είπε ότι με τα νομοθετήματα αλλάζουμε τον ορισμό της κρατικής γης. Πρόσθεσε πως οι χώροι ελλιμενισμού είναι κρατική γη, και θα μπορεί το κράτος να μισθώσει, ανταλλάξει ή αποξενώσει.

Ο κ. Θεοπέμπτου είπε ακόμα με πολύ απλό διάταγμα του Υπουργού θα μπορούν να διαθέσουν το χώρο της παραλίας στα όποια συμφέροντα και δήλωσε ότι το Κίνημα καταψηφίζει, κάθετα εναντίον καθώς ανοίγεται ο δρόμος για αδιαφανείς διαδικασίες.

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής Παύλος Μυλωνάς είπε πως εγείρονται ερωτήματα στις εξουσίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Πρόσθεσε πως αξίζει να γίνει έρευνα από τη Βουλή για την παραχώρηση χαλίτικης γης από το 1960 και μετά.

Πηγή: ΚΥΠΕ