Οι υπηρεσίες ανέβασαν το οικονομικό κλίμα το Σεπτέμβριο

Αύξηση 4,1 μονάδων παρουσίασε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο, μετά τη μεγάλη επιδείνωση του προηγούμενου μήνα.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ), που καταρτίζει το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, διαμορφώθηκε στις 115 μονάδες από τις 110,9 μονάδες τον Αύγουστο, όταν ο δείκτης είχε υποχωρήσει κατά επτά μονάδες.

«Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην καλυτέρευση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες, ως αποτέλεσμα σημαντικής αναθεώρησης προς τα πάνω των προσδοκιών των επιχειρήσεων για τον κύκλο εργασιών τους το επόμενο τρίμηνο», αναφέρει το ΚΟΕ

Σημειώνει ωστόσο ότι αν και το κλίμα στις υπηρεσίες βρίσκεται σε πολύ ψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τους υπόλοιπους τομείς, χαρακτηρίζεται από εντονότερη μεταβλητότητα, ίσως λόγω μεγαλύτερης αβεβαιότητας αλλά και ετερογένειας στις δραστηριότητες του τομέα.

Μικρή βελτίωση παρουσίασε το κλίμα όσον αφορά την κατανάλωση λόγω πιο αισιόδοξων εκτιμήσεων για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και με λιγότερο αρνητική στάση των καταναλωτών προς την αποταμίευση.

Σύμφωνα με το ΚΟΕ, το κλίμα στο λιανικό εμπόριο παρέμεινε αμετάβλητο, αφού η χειροτέρευση στις απαντήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις, αντισταθμίστηκε από ευνοϊκότερες απαντήσεις για τα αποθέματα και θετικότερες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές πωλήσεις.

Αμετάβλητο παρέμεινε το κλίμα στις κατασκευές δεν σημείωσε μεταβολή, αφού οι βελτιωμένες εκτιμήσεις για την απασχόληση αντισταθμίστηκαν από δυσμενέστερες αξιολογήσεις για τα υπό εξέλιξη έργα, όπως αναφέρεται.