ΥΠΠ: Σχέδια Επιχορηγήσεων εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνουν τα Σχέδια Επιχορηγήσεων για τους τομείς Λογοτεχνία, Εικαστικά, Μουσική, Χορός, Θέατρο, Λαϊκός Πολιτισμός, και Κινηματογράφος, τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (2015‐2020) και θα ισχύουν για το 2018.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, σε σχέση με τα αντίστοιχα Σχέδια που εφαρμόστηκαν κατά το 2017, τα νέα Σχέδια του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (2015-2020) έχουν τύχει αναθεώρησης και περαιτέρω επεξεργασίας σε μερικά σημεία τους για σκοπούς βελτίωσης της εφαρμογής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (2015-2020) καθώς επίσης και των σχετικών επιμέρους Υποπρογραμμάτων του (δηλ. των Σχεδίων),στην ιστοσελίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/programmata

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από Φορείς είναι η 31η Οκτωβρίου 2017.

Πηγή:ΚΥΠΕ