Δημόσιο: Άντλησε 100 εκατ. από γραμμάτια με αρνητική απόδοση

Το ποσόν των €100 εκατομμυρίων ευρώ με αρνητική απόδοση άντλησε το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της σημερινής έκδοσης Γραμματίων Δημοσίου 12 εβδομάδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ), λήφθηκαν προσφορές συνολικού ύψους €231,8 εκατ. υπερκαλύπτοντας δηλαδή την έκδοση κατά 2,32 φορές.

ΤΟ ΓΔΔΧ ανακοίνωσε ότι έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας €100 εκ. με μέση σταθμική απόδοση -0,06%. Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ -0,04% και -0,08%.

Οι ανταγωνιστικές προσφορές ανήλθαν στα €144,8 εκατ. και οι μη ανταγωνιστικές προσφορές στα €87 εκατ.