Γιώργος Κ. Γεωργίου: Πανεπιστημιακοί «επιχειρηματίες»;

 

O Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Κ. Γεωργίου, Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, με γραπτή του δήλωση καυτηρίασε τα όσα συζητήθηκαν σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή για το ρόλο του ακαδημαϊκού προσωπικού και παρεμφερείς παραμέτρους

Αυτούσια η δήλωση:

Τα δημόσια Πανεπιστήμια του τόπου ιδρύθηκαν μετά από πολλούς αγώνες για να υπηρετήσουν συγκεκριμένους σκοπούς: Την προαγωγή της επιστήμης, της παιδείας, του πολιτισμού, την ενίσχυση της γνώσης, αλλά και την έρευνα και τις πρακτικές εφαρμογές της. Όχι για να ασκούν κατ’ εξοχή επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Μπορούν, βέβαια, μέσα από την έρευνα και την καινοτομία να συμβάλλουν στην αξιοποίηση επιστημονικά θεμελιωμένων επινοήσεων, στη δημιουργία οικονομικού οφέλους για το ίδιο το Πανεπιστήμιο και την κοινωνία και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όλα αυτά χωρίς να αναιρείται ο βασικός λόγος της ίδρυσης τους και μέσα από μια νομοθεσία που πρέπει να αντανακλά τη διεθνή πρακτική, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και του ελέγχου, μέσα από τον καθορισμό συγκεκριμένου πλαισίου αποτελεσματικής εποπτείας.

Το κυβερνητικό νομοσχέδιο που συζητήθηκε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού πόρρω απέχει από αυτές τις παραμέτρους. Ουσιαστικά δημιουργεί εστίες διαπλοκής και σηματοδοτεί την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων Πανεπιστημίων από την πίσω πόρτα. Εν τέλει, υποσκάπτει το ρόλο του ακαδημαϊκού προσωπικού, λειτουργεί ετεροβαρώς σε βάρος των συμφερόντων των Πανεπιστημίων, των φοιτητών και της κοινωνίας ευρύτερα και υπηρετεί τις ιδεοληψίες της κυβέρνησης του ΔΗΣΥ- Αναστασιάδη για ξεπούλημα των πάντων σε βάρος των ιδιωτικών συμφερόντων.