«Η Κυβέρνηση προωθεί πληθώρα έργων στο πλαίσιο αναζωογόνησης της οικονομίας»

Η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο αναζωογόνησης της οικονομίας, προωθεί πληθώρα έργων, χρησιμοποιώντας κάθε φορά τη μέθοδο που κρίνει καταλληλότερη για την κάθε περίπτωση, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, στην ετήσια γενική συνέλευση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε χθες.

Τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά έργα που αφορούν κτήρια γοήτρου (prestigious buildings) γίνονται μέσω αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, ανέφερε ο Πρόεδρος σε χαιρετισμό που ανέγνωσε εκ μέρους του ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μάριος Δημητριάδης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα, πρόσθεσε, είναι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το νέο Κυπριακό Μουσείο, τα βραβεία του οποίου απονεμήθηκαν στις 4 Σεπτεμβρίου 2017.

Ο Πρόεδρος είπε πως πολύ μεγάλα έργα υποδομής όπως αεροδρόμια, λιμάνια και μαρίνες προωθούνται με τη Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) / Public Private Partnership (P.P.P.) επιφέροντας αύξηση της αξίας της επένδυσης (value for money).

Μεγάλα έργα κυρίως υποδομής, τα οποία θεωρούνται σύνθετα προωθούνται με ανάθεση σε ιδιώτες αρχιτέκτονες-σύμβουλους και ακολούθως με μειοδοτικό διαγωνισμό σε εργολάβους, ανέφερε. Για έργα των οποίων ο χρόνος υλοποίησης είναι ουσιώδης, προωθούνται με την μέθοδο Μελέτη-Κατασκευή-Συντήρηση, συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σημείωσε ότι τα πιο πάνω επιτυγχάνονται με την ανάπτυξη των προσόντων και δεξιοτήτων των Κυπρίων αρχιτεκτόνων και με την παρακολούθηση των εξελίξεων της αρχιτεκτονικής στον ευρωπαϊκό και όχι μόνο χώρο.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος σημείωσε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αρχιτέκτονες στην αναζωογόνηση της οικονομίας του τόπου με την υλοποίηση των έργων τους μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η επανεκκίνηση της κατασκευαστικής βιομηχανίας, ενός βασικού πυλώνα της κυπριακής οικονομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ