ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ απαιτούν διαπραγμάτευση για επαναφορά μισθών

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, οι οποίες εκπροσωπούν το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό και το προσωπικό των Σχολικών Εφορειών, «απαιτούν διαπραγμάτευση για σταδιακή επαναφορά των μισθών στα πλαίσια που επιτρέπει η Συμφωνία Πλαίσιο της 4ης Ιανουαρίου 2017 που υπογράφτηκε μεταξύ Υπουργού Οικονομικών και των οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν εκτρέπει τα δημόσια οικονομικά».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν «μετά την προσπάθεια διαστρέβλωσης των γεγονότων για τη Συμφωνία Πλαίσιο από κάποιους κύκλους», οι ΟΕΚΔΥ και ΠΑΣΥΕΚ επισημαίνουν ότι «το περιθώριο του 2% που προέκυψε από τις κοινές μετρήσεις του Υπουργείου Οικονομικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων δίνει το δικαίωμα για σταδιακή επαναφορά ενός μικρού ποσοστού από τις αποκοπές, για μισθούς μέχρι 1.500 ευρώ».

«Από το έτος 2012 καθηλώθηκαν οι μισθοί των εργαζομένων στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, στο προσωπικό των Σχολικών Εφορειών χωρίς καμία αύξηση/προσαύξηση, κλπ. Μειώθηκαν οι μισθοί κλιμακωτά, μειώθηκαν τα επιδόματα βάρδιας, καταργήθηκαν άλλα επιδόματα, μειώθηκε η υπερωριακή αποζημίωση και σε πολλές περιπτώσεις η υπερωριακή απασχόληση γίνεται χωρίς πληρωμή», σημειώνουν.

Προσθέτουν ότι «το προσωπικό που εκπροσωπούν οι δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι το πλέον χαμηλόμισθο στη δημόσια υπηρεσία και οι μισθοί κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 1.500 ευρώ το μήνα».

 

Πηγή:ΚΥΠΕ