Ορισμός του Δρ. Αντώνη Κλάψη ως Εμπειρογνώμονα στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Δρ. Αντώνης Κλάψης, μέλος του διδακτικού προσωπικού των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ιστορίας του Πανεπιστήμιου Νεάπολις Πάφου, ορίστηκε εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (European Committee of the Regions) με αρμοδιότητα τη σύνταξη της γνωμοδότησης για την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση (European Agenda on Migration). Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα λόγω των αυξανόμενων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, ο οποίος ενδιαφέρει ιδιαίτερα τόσο την Κύπρο όσο και την Ελλάδα. Η γνωμοδότηση θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2018 και θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission). Ο διορισμός του Δρ. Κλάψη έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς γνωμοδότησης που συνέταξε το 2015 με αντικείμενο τη νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.