Πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ η αύξηση στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στην Κύπρο

Οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 2,5% στη ζώνη του ευρώ, κατά 2,9% στην ΕΕ28 και κατά 3,2% στην Κύπρο, τον Αύγουστο του 2017 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ (EA19) τον Αύγουστο του 2017 σε σχέση με τον Ιούλιο 2017, κατά 0,4% στην ΕΕ28 και παρέμειναν σταθερές στην Κύπρο (0,0%).

Τον Ιούλιο του 2017, οι τιμές παρέμειναν σταθερές στη ζώνη του ευρώ, αυξήθηκαν κατά 0,1% στην ΕΕ28 και κατά 0,8% στην Κύπρο.
Η αύξηση των τιμών παραγωγού στη βιομηχανία κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ τον Αύγουστο του 2017 σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2017 οφείλεται στην αύξηση κατά 0,7% στον τομέα της ενέργειας, κατά 0,2% στα ενδιάμεσα προϊόντα και κατά 0,1% στα διαρκή και τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενώ οι τιμές παρέμειναν σταθερές για τα κεφαλαιουχικά αγαθά.

Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,1%.

Στην ΕΕ28, η αύξηση κατά 0,4% οφείλεται σε άνοδο 1,1% στον τομέα της ενέργειας, 0,2% για τα ενδιάμεσα προϊόντα και αύξηση από 0,1% στα κεφαλαιουχικά αγαθά, στα διαρκή και στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά.

Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,1%.

Οι υψηλότερες αυξήσεις στις τιμές των βιομηχανικών παραγωγών παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία, τη Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο (+ 0,9%) καθώς και στο Βέλγιο (+ 0,8%), ενώ στη Σουηδία παρατηρήθηκε μείωση (-0,2%).

Η αύξηση κατά 2,5% των τιμών παραγωγού στη συνολική βιομηχανία στη ζώνη του ευρώ τον Αύγουστο του 2017, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2016, οφείλεται σε αύξηση κατά 3,4% στον τομέα της ενέργειας, κατά 3,0% στα ενδιάμεσα προϊόντα, κατά 2,5 % στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά 1,0% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και κατά 0,5% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά.

Οι τιμές στη συνολική βιομηχανία εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 2,2%.

Στην ΕΕ των 28, η αύξηση των τιμών κατά 2,9% οφείλεται σε αύξηση 4,6% στον τομέα της ενέργειας, κατά 3,1% στα ενδιάμεσα προϊόντα, κατά 2,8% στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά 1,1% στα κεφαλαιουχικά αγαθά και κατά 0,9% στα καταναλωτικά αγαθά.

Οι τιμές στη συνολική βιομηχανία εκτός από την ενέργεια αυξήθηκαν κατά 2,4%.

Οι τιμές των βιομηχανικών παραγωγών αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στο Βέλγιο (+ 7,2%), τη Βουλγαρία (+ 5,9%), την Εσθονία (+ 5,7%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (+ 5,1%).

 

Πηγή:ΚΥΠΕ