Προκήρυξη εξετάσεων από ΓΤΠ για ιδιώτες συνεργάτες μεταφραστές: Δείτε τι πρέπει να κάνετε

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, στο πλαίσιο προσφοράς μεταφραστικών υπηρεσιών, προκηρύσσει εξετάσεις για την εξεύρεση ιδιωτών συνεργατών μεταφραστών υπό το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, για κάθε ανάθεση ξεχωριστά.

Μεταφραστές ζητούνται για Αγγλικά, Αρμενικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κινεζικά, Ολλανδικά, Ουκρανικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, και Τουρκικά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα ακαδημαϊκά προσόντα:
1. Πτυχίο Μετάφρασης/Διερμηνείας στη γλώσσα ή γλώσσες που δηλώνουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν (θα προτιμηθεί).
2. Πτυχίο Φιλολογίας στη γλώσσα ή γλώσσες που δηλώνουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις από ενδιαφερόμενους που είναι εργοδοτημένοι στη Δημόσια Υπηρεσία δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν προσωπικά στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών μέχρι την Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017, συμπληρωμένο το Έντυπο ΓΤΠ (Μ), αντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου, παρουσιάζοντας μαζί και το πρωτότυπο, καθώς και πιστοποιημένη μετάφραση, και αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας, παρουσιάζοντας μαζί και την πρωτότυπη.

Το τέλος υποβολής αίτησης είναι €50 ευρώ.

Οι εξετάσεις θα είναι διάρκειας τριών ωρών συνολικά και θα αποτελούνται από δύο μέρη, δηλαδή μετάφραση από τα Ελληνικά στην ξένη γλώσσα που έχει δηλωθεί, και μετάφραση από την ξένη γλώσσα που έχει δηλωθεί προς τα Ελληνικά.

Τα κείμενα των εξετάσεων θα είναι νομικο-οικονομικού περιεχομένου, κατά την εξέταση θα επιτρέπεται η χρήση λεξικού, και κατά την προσέλευση στην εξέταση θα πρέπει να παρουσιάζεται η πολιτική ταυτότητα.

Για διευκρινήσεις και το σχετικό έντυπο αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, στα τηλ.: 22801171, 22801261, 22801133, 22801105.

 

Πηγή:ΚΥΠΕ