ΠΡΟΣΟΧΗ: Επικίνδυνο προϊόν στην αγορά (Εικόνα)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι στο πλαίσιο στοχευμένης εκστρατείας του στην κυπριακή αγορά για έλεγχο της περιεκτικότητας κολλών ισχυρής δράσης σε Βενζόλιο, Χλωροφόρμιο, Τολουόλιο και 1,2 Διχλωροαιθάνιο έχει εντοπιστεί το πιο κάτω προϊόν, το οποίο θεωρείται ότι περικλείει κινδύνους.

ΚΟΛΛΑ RED SUN ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
RP-6025
Barcode 7834561007009

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, μετά από εργαστηριακή ανάλυση του ληφθέντος δείγματος του προϊόντος από το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι το πιο πάνω προϊόν περιέχει τις επικίνδυνες χημικές ουσίες Τολουόλιο και 1,2 Διχλωροαιθάνιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο του 0,1% κατά βάρος, κατά παράβαση του σημείου 32 του Παραρτήματος XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH.

Σημειώνεται ότι το Τολουόλιο ταξινομείται ως χημική ουσία ερεθιστική για το δέρμα, προκαλεί βλάβες στα όργανα, μπορεί να είναι θανατηφόρα σε περίπτωση κατάποσης και μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη, ενώ το 1,2 Διχλωροαιθάνιο ταξινομείται ως καρκινογόνο, επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης και είναι ερεθιστικό για τα μάτια, το δέρμα και την αναπνευστική οδό.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό σε περίπτωση που έχει στην κατοχή του το εν λόγω προϊόν να μην το χρησιμοποιήσει και να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405609, 22405637 και 22405608.

Πηγή: ΚΥΠΕ