ΠΡΟΣΟΧΗ: Επικίνδυνο προϊόν στην αγορά (Εικόνα)

Τo Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι κυκλοφορεί επικίνδυνο προϊόν στην κοινοτική αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ενημέρωσης (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει κυκλοφορήσει στην αγορά της Ένωσης περιστρεφόμενο σφυροδράπανο, σουηδικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Biltema, ονομασίας ROTARY HAMMER, με τύπο / αριθμό “Art. 17-384” και γραμμικό κωδικό 000631503955, το οποίο εντοπίστηκε στη Νορβηγία και δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία, που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των μηχανημάτων.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού, καθότι ο μηχανισμός περιορισμού υπερβολικής ροπής τίθεται σε λειτουργία σε πολύ υψηλό επίπεδο ροπής. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση μπλοκαρίσματος της αρίδας, το μηχάνημα δυνατό να περιστραφεί τραυματίζοντας τον χρήστη.

Ο προμηθευτής έχει εθελούσια αποσύρει το προϊόν από την αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες για το πιο πάνω προϊόν είναι καταχωρημένες με κωδικό A12/1428/17 (42η εβδομάδα), στην ιστοσελίδα του RAPEX: http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει το πιο πάνω προϊόν στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405618.