Πρωτογενές πλεόνασμα 3,8% προβλέπει ο προϋπολογισμός 2018

Με πρωτογενές πλεόνασμα 3,8% του ΑΕΠ για το 2018 το οποίο αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα για τα επόμενα δύο χρόνια, κατατέθηκε στη Βουλή στο προσχέδιο προϋπολογισμού της νέας χρονιά και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2018-2020, από τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη.

Το πρωτογενές πλεόνασμα ανέρχεται στα €733,6 εκατ. και είναι από τα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν ποτέ στην Κύπρο.

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης, προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα €7.5 εκατ., ενώ τα δημόσια έσοδα θα ανέλθουνστα €7.7 εκατ. Καταγράφεται αύξηση 3,4% τόσο στα έσοδα όσο και στις δαπάνες, με αναμενόμενο δημοσιονομικό πλεόνασμα 1% του ΑΕΠ.

Το προσχέδιο προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 3% για το 2018 και 2,7% για το 2019 και το 2020. Η ανεργία αναμένεται να μειωθεί στο 9,5% για το 2018, στο 8% για το 2019 και στο 6,5% το 2020.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να ανέλθουν στο 2,7% του ΑΕΠ στα €535,7 εκατ., στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ προβλέπεται να ανέλθουν στον 3,1% και στο 3,2% για το 2019 και το 2020 αντίστοιχα.

Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί στο 97,9% του ΑΕΠ το 2018 στα €19, 1 δισ. από 102,7% το 2017. Το 2019 αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 93,3% και για το 2020 στο 88,4%.

Το δημόσιο εξωτερικό χρέος προβλέπεται να μειωθεί στο 79,6% του ΑΕΠ στα €15,5 δισ. το 2018, και στο 77,7% και 73,9% το 2019 και το 2020 αντίστοιχα.

 

Πηγή:ΚΥΠΕ