ΣΑΠΑ: Πότε λήγει η προθεσμία πληρωμής των αποχετευτικών τελών

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου πληροφορεί το κοινό ότι έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς οι καταστάσεις λογαριασμού των αποχετευτικών τελών και ότι η τελευταία ημερομηνία πληρωμής τους λήγει στις 6 Νοεμβρίου 2017.

Μετά την ημερομηνία αυτή θα επιβάλλεται επιβάρυνση με βάση τη Νομοθεσία , σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου καλεί όλους τους πολίτες, ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων, όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τις οφειλές τους. Η πληρωμή μπορεί να γίνει στα γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου ή μέσω της υπηρεσίας JCC, μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2017.

Το ΣΑΠΑ πληροφορεί το κοινό ότι σε περίπτωση που κάποιος δεν παραλάβει λογαριασμό, είτε λόγω αλλαγής διεύθυνσης είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεται της υποχρέωσης πληρωμής μέσα στον καθορισμένο χρόνο, γι’αυτό θα πρέπει να προσέλθει στα γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων προσκομίζοντας στοιχεία των τίτλων ιδιοκτησίας που κατέχει ώστε να του εκδοθεί αντίγραφο λογαριασμού και να διευθετήσει την πληρωμή του.

Περαιτέρω πληροφορεί ότι σύμφωνα με τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων (τροποποιητικό) Νόμο Ν.35(1)2017, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7/04/2017, τα αποχετευτικά τέλη λυμάτων και ομβρίων υδάτων για το 2017 έχουν επιβληθεί με βάση την αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων σε τιμές 01/01/2013 όπως αυτή καθορίστηκε από το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου (Ε.Κ.Π).

Εάν το κοινό, συνεχίζει η ανακοίνωση, διαφωνεί με την αξία του ακινήτου, όπως αυτή εμφανίζεται στην κατάσταση λογαριασμού του, όπως επικοινωνήσει με το Ε.Κ.Π. για διερεύνηση του θέματος.

Σύμφωνα με το Νόμο, το Συμβούλιο θα τροποποιήσει την αξία του ακινήτου μόνο εφόσον ειδοποιηθεί γραπτώς από το Ε.Κ.Π. Σε τέτοια περίπτωση, το Συμβούλιο δύναται με βάση τους περί Αποχετεύσεων Πάφου Κανονισμούς, να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των αποχετευτικών τελών που φαίνονται στην κατάσταση λογαριασμού, καταλήγει η ανακοίνωση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου.

Πηγή: ΚΥΠΕ