Στα €2,8 δισ. το εμπορικό έλλειμμα της Κύπρου

Οι εξαγωγές της Κύπρου, προς το σύνολο των εμπορικών της εταίρων, αυξήθηκαν στα € 2,0 δισ. (ή 10%) την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Οι εξαγωγές προς την ΕΕ ανήλθαν στα € 0,7 δισ. (πτώση -24% από την ίδια περίοδο του 2016) και για τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 1,2 δισ. (αύξηση 51% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016). Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές ανέρχονται σε € 4,8 δισ. με 5% αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 (3.1 δισ. από την ΕΕ με μείωση -6% και 1,7 δισ. από τον υπόλοιπο κόσμο και αύξηση 35%).

Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα ένα αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο στα € – 2,8 δισ. συνολικά, (- €2,3 δισ. με την ΕΕ και € -0,5 δισ. με τον υπόλοιπο κόσμο), σε γενικές γραμμές αμετάβλητο από το 2016.

Την ίδια ώρα, σε ό,τι αφορά το σύνολο της ευρωζώνης, η πρώτη εκτίμηση των εξαγωγών αγαθών προς την αλλοδαπή τον Αύγουστο του 2017 ανήλθε σε €171,5 δισ. σημειώνοντας αύξηση 6,8% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2016 (€ 160,6 δισ).

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε €155,4 δισ., αύξηση 8,6% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2016 (€143,1 δισ). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα €16,1 δισ. στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Αύγουστο του 2017, σε σύγκριση με €17,5 δισ. τον Αύγουστο του 2016. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε € 132,9 δισ. τον Αύγουστο του 2017 , αυξημένο κατά 7,6% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2016.

Η πρώτη εκτίμηση για εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ-28 τον Αύγουστο του 2017 ήταν €145,5 δισ., αυξημένη κατά 6,4% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2016 (€136,7 δισ ).

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 150,5 δισ. αυξημένες κατά 3,9% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2016 (€ 144,8 δισ). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ των 28 σημείωσε έλλειμμα ύψους € 5,1 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Αύγουστο του 2017, έναντι €- 8,2 δισ. τον Αύγουστο του 2016. Το εμπόριο εντός της ΕΕ των 28 ανήλθε σε € 249,3 δισ. τον Αύγουστο του 2017, αύξηση 7,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2016.

Τέλος τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2017, οι εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ28 ανήλθαν σε € 1 233,3 δισ. (αύξηση 9,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2016) και οι εισαγωγές σε € 1 227,8 δισ. (αύξηση 9,4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2016 ). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ των 28 σημείωσε πλεόνασμα €5,5 δισ., έναντι + €5,9 δισ. τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2016. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 αυξήθηκε σε € 2 192,4 δισ. τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2017, αύξηση 7,2% από το 2016.

Πηγή: ΚΥΠΕ