Στις 12/10 η απόφαση για την προδικαστική ένσταση στην υπόθεση πρώην Λαϊκής

Για τις 12 Οκτωβρίου, στις 09.00, επιφύλαξε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας την απόφασή του αναφορικά με την προδικαστική ένσταση που έχει εγερθεί από δύο από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση εναντίον τεσσάρων πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της πρώην Λαϊκής τράπεζας.

Την ένσταση είχε εγείρει κατά την προηγούμενη δικάσιμο, ο δικηγόρος των κατηγορούμενων 1 (Ευθύμιου Μπουλούτα) και 4 (Μάρκου Φόρου) Ανδρεάς Χαβιαράς, στο πλαίσιο της οποίας ζήτησε την κατάργηση της πρώτης κατηγορίας του νέου κατηγορητηρίου της υπόθεσης που βασίζεται στο νόμο 116 (1) του 2005 περί των πράξεων προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και των πράξεων χειραγώγησης της αγοράς και στο άρθρο 20 του ποινικού κώδικα.

Ο δικηγόρος των κατηγορουμένων υποστήριξε ότι ο νόμος 116(1) του 2005 έχει καταργηθεί και το άρθρο 20 δεν μπορεί αυτοτελώς να υποστηρίξει την κατηγορία, ζητώντας την απαλλαγή των πελατών του από αυτή την κατηγορία.

Τη θέση ότι ο νόμος 102(i) του 2016 δεν καταργεί την πρώτη κατηγορία, αφού δεν προκύπτει τέτοια πρόθεση του νομοθέτη, εξέφρασε ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη σημερινή διαδικασία η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Έλλη Παπαγαπίου.

Αντίθετα, πρόσθεσε η κ. Παπαγαπίου, πρόθεση του νομοθέτη ήταν η ψήφιση δύο ξεχωριστών νομοθεσιών, μια για ρύθμιση διοικητικών και μια ποινικών κυρώσεων.

Παρέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου πρόνοια από τον περί Ερμηνείας Νόμο του 1989 σύμφωνα με την οποία όταν νόμος ακυρώνει οποιοδήποτε άλλο νομοθέτημα, τότε εκτός αν φαίνεται αντίθετη πρόθεση η ακύρωση δεν θα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, την προηγούμενη ισχύ νομοθετήματος, υποχρέωση, ή ευθύνη που προκύπτει και δεν θα επηρεάζει σχετική έρευνα ή νομική διαδικασία.

Έθεσε επίσης υπόψη του Δικαστηρίου τον περί Άρσεως Αμφιβολιών περί την Λήξιν της Ισχύος των Νόμων Νόμο του 1962, ο οποίος διευκρινίζει ότι η λήξη ισχύος ενός νόμου «ουδόλως επηρεάζει την ισχύν αυτού», σε ό,τι αφορά πράγματα που έγιναν προηγουμένους ή παραλήφθηκαν δυνάμει του νόμου αυτού.

Η κ. Παπαγαπίου εισηγήθηκε ότι ως εκ τούτου «θεωρούμε ότι η εισήγηση του ευπαίδευτου συναδέλφου δεν μπορεί να ευσταθεί ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους».

Το Δικαστήριο επιφύλαξε την απόφασή του για την επόμενη Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου, στις 0900.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο τότε Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας Ευθύμιος Μπουλούτας, ο Αναπληρωτής Διευθύνοντας Σύμβουλος Παναγιώτης Κουννής, ο μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Νεοκλής Λυσάνδρου και το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας Μάρκος Φόρος.

Πηγή: ΚΥΠΕ