Στο 10,7% σταθερή η ανεργία τον Αύγουστο στην Κύπρο

Η ανεργία στην Κύπρο παρέμεινε στο 10,7% τον Αύγουστο του 2017 (ήταν 10,7 τον Ιούλιο και 10,9% τον Ιούνιο), σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, την Eurostat. Καθώς όμως η ανεργία ήταν στο 13,1% τον Αύγουστο του 2016, η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση (από 13,1% σε 10,7%), μαζί με την Ελλάδα (από 23,5% σε 21,2% μεταξύ Ιουνίου 2016 και Ιουνίου 2017) και την Ισπανία (από 19,3% σε 17,1% . Αυτό σημαίνει ότι τον Αύγουστο του 2017, σύνολο 45.000 άτομα ήταν άνεργοι στην Κύπρο, από 55.000 τον Αύγουστο του 2016. Για τον ίδιο μήνα, η ανεργία των ανδρών ανερχόταν σε 9,7% και των γυναικών σε 11,6%.

Στο μεταξύ, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας της ζώνης του ευρώ (EA19) ήταν 9,1% τον Αύγουστο του 2017, σταθερό σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2017 και μειωμένο από 9,9% τον Αύγουστο του 2016. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη από τον Φεβρουάριο του 2009. Η ανεργία στην ΕΕ28 ήταν 7,6% τον Αύγουστο του 2017, από 7,7% τον Ιούλιο του 2017 και από 8,5% τον Αύγουστο του 2016. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στην ΕΕ28 από τον Νοέμβριο του 2008.

Η Eurostat εκτιμά ότι 18,747 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων 14,751 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Αύγουστο του 2017. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2017, η ανεργία μειώθηκε κατά 104.000 στην ΕΕ28 και κατά 42.000 στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2016, η ανεργία μειώθηκε κατά 1,923 εκατομμύρια στην ΕΕ28 και κατά 1,319 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Αύγουστο του 2017 καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (2,9%), τη Γερμανία (3,6%) και τη Μάλτα (4,2%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (21,2% τον Ιούνιο του 2017) και στην Ισπανία (17,1%). Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη για τα οποία τα δεδομένα είναι συγκρίσιμα με την πάροδο του χρόνου, εκτός από τη Φινλανδία όπου παρέμεινε σταθερή.

Τον Αύγουστο του 2017, 3.754 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2.668 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2016, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 426.000 στην ΕΕ28 και κατά 240.000 στη ζώνη του ευρώ. Τον Αύγουστο του 2017, ο δείκτης ανεργίας των νέων ήταν 16,7% στην ΕΕ28 και 18,9% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 18,5% και 20,6% αντίστοιχα τον Αύγουστο του 2016. Τον Αύγουστο του 2017, ο χαμηλότερος ρυθμός παρατηρήθηκε στη Γερμανία (6,4%) ενώ τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκε στην Ελλάδα (43,3% τον Ιούνιο του 2017), στην Ισπανία (38,7%) και στην Ιταλία (35,1%).

 

Πηγή: ΚΥΠΕ