Στο 1,8% του ΑΕΠ οι δαπάνες της Κύπρου για στέγαση και κοινωνικές οικιστικές υποδομές

Το 2015 δαπανήθηκαν περίπου € 86 δισ. από τα κράτη μέλη της ΕΕ για τη στέγαση και τις κοινοτικές οικιστικές υποδομές, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 0,6% του ΑΕΠ της ΕΕ, σύμφωνα με την Eurostat που δημοσιοποιεί αυτά τα στοιχεία με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα οικιστικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τη Εurostat, τα κράτη μέλη δαπάνησαν σχεδόν 81 δισ. ευρώ για δαπάνες κοινωνικής προστασίας που συνδέονται με τη στέγαση (ισοδυναμεί με το 0,5% του ΑΕΠ της ΕΕ).

Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών για τη «στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες» καταγράφεται στη Βουλγαρία. Το 2015, ο λόγος των δημόσιων δαπανών για «στέγαση και κοινωφελείς παροχές» στο ΑΕΠ κυμάνθηκε κοντά στο 1 προς 10 στα κράτη μέλη της ΕΕ. Συνολικά, έξι από τα 28 κράτη μέλη κατέγραψαν αναλογία 1% ή περισσότερο.

Σε σχετικούς όρους, η Βουλγαρία (2,1%), η Κύπρος (1,8%) και η Ρουμανία (1,5%) κατέβαλαν το υψηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ στη «στέγαση και τις κοινωνικές παροχές», ακολουθούμενες από τη Γαλλία και την Ουγγαρία (από 1,1%), καθώς και τη Λετονία (1,0%). Στο κάτω άκρο βρέθηκαν η Δανία και η Ελλάδα (0,2%), το Βέλγιο, η Λιθουανία και οι Κάτω Χώρες (0,3%) ακολουθούμενες από τη Γερμανία, την Εσθονία, τη Μάλτα, την Αυστρία και τη Φινλανδία (όλες με 0,4%).

Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών για την κοινωνική προστασία που συνδέεται με τη στέγαση καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τις δαπάνες γενικής κυβέρνησης που διατίθενται για την κοινωνική προστασία που σχετίζεται με τη στέγαση, η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική, με το Ηνωμένο Βασίλειο στο 1,3% του ΑΕΠ, τη Γαλλία στο 0,9%, την Ιρλανδία στο 0,8% και τη Δανία στο 0,7% του ΑΕΠ. Αντίθετα, ο λόγος αυτός ήταν ορικά κάτω από 0,1% του ΑΕΠ στη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

Πηγή: ΚΥΠΕ