Τα νέα εγκεκριμένα Προγράμματα Κατάρτισης ΑνΑΔ του KES College για το Φθινόπωρο του 2017

Το KES College έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και δικαιούται να προσφέρει εγκεκριμένα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης σε δικαιούχους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επιστρέφει δυναμικά προσφέροντας 3 εγκεκριμένα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης με πολύ ενδιαφέρον και ουσία για τις επιχειρήσεις της Κύπρου.

Τόπος διεξαγωγής των Προγραμμάτων Κατάρτισης θα είναι το ξενοδοχείο AJAX στη Λεμεσό και θα πραγματοποιηθούν εντός του Φθινοπώρου του 2017 τις πιο κάτω ημερομηνίες.Συγκεκριμένα, τα 3 επιχορηγημένα από την ΑνΑΔ προγράμματα κατάρτισης είναι τα εξής:

  1. “Διοίκηση Αποθήκης Ξενοδοχείων, Μονάδων Τροφοδοσίας και Εστιατορίων”, 24 και 25 Οκτωβρίου 2017. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπεύθυνους αποθηκών ξενοδοχειακών μονάδων, μονάδων τροφοδοσίας και εστιατορίων, food and beverage controllers, food and beverage managers, προσωπικό λογιστηρίου ξενοδοχειακών μονάδων, μονάδων τροφοδοσίας και εστιατορίων, σεφ και ιδιοκτήτες.
  2. “Εισαγωγή στη Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων για Στελέχη Επιχειρήσεων”, 31 Οκτωβρίου 2017. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθύνοντες Συμβούλους, μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Οργανισμών, στελέχη Διαχείρισης Επιχειρησιακού Κινδύνου, Εσωτερικοί Ελεγκτές, μέλη Επιτροπών Εσωτερικού Ελέγχου και Ομάδων Διαχείρισης Κινδύνων.
  3. “Διαχείριση Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία – Διαχείριση Κινδύνων και Νομοθεσία”, 7 και 8 Νοεμβρίου 2017. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, υπεύθυνους για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία, μέλη των επιτροπών ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου και εποπτικό προσωπικό σε τμήματα που εμπλέκονται στη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας και υγείας.

Πληροφορίες και συμμετοχές στο τηλέφωνο 22875737 ή στο email: [email protected]

If you would like more information about this topic, please contact Μaria Mavridou – KES COLLEGE – Marketing & PR Manager at 00357 22875737 or email at [email protected] .