Υπ. Προστασίας Καταναλωτή: Δείτε ποια είναι η ακριβότερη και ποια η φθηνότερη υπεραγορά στην Επαρχία σας (Φωτογραφία)

Την ολοκλήρωση νέας μεγάλης έρευνας με συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα τιμών λιανικής πώλησης που ίσχυαν στις 02.10.2017 στις μεγάλες υπεραγορές σε όλες τις επαρχίες, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, το Παρατηρητήριο τιμών αφορά μεγάλες υπεραγορές και περιλαμβάνει 366 βασικά καταναλωτικά προϊόντα, ενώ για τη συγκριτική αξιολόγηση των υπεραγορών σε επαρχιακό επίπεδο, η Υπηρεσία έχει επιλέξει από το Παρατηρητήριο των βασικών καταναλωτικών προϊόντων, τα κοινά προϊόντα, τα οποία είναι αυτά που πωλούνται ταυτόχρονα στις μεγάλες υπεραγορές που παρακολουθεί η Υπηρεσία ανά επαρχία.

Σύμφωνα με τα συνοπτικά αποτέλεσμα της έρευνας για τις μεγάλες υπεραγορές, στην επαρχία Λευκωσίας η φθηνότερη υπεραγορά με βάση το συνολικό κόστος 124 κοινών προϊόντων ήταν η Υπεραγορά Αθηαινίτης με κόστος προϊόντων €285,92 και η ακριβότερη το Debenhams με κόστος €351,43.

Στην επαρχία Λάρνακας με βάση συνολικό κόστος 154 κοινών προϊόντων, η φθηνότερη ήταν η Υπεραγορά Στέλιος με κόστος €362,62 και η ακριβότερη η Υπεραγορά Άλφα Μέγα με κόστος €412,36.

Στην επαρχία Λεμεσού με βάση συνολικό κόστος 137 κοινών προϊόντων, η φθηνότερη ήταν η Υπεραγορά Λυσιώτης με €366,07 και η ακριβότερη η Debenhams με κόστος €409,86.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Παρατηρητηρίου Τιμών, στην επαρχία Πάφου η φθηνότερη υπεραγορά ήταν η Υπεραγορά Σκλαβενίτης με κόστος €447,73 και η ακριβότερη η Υπεραγορά Παπαντωνίου με €494,22.

Τέλος, στην επαρχία Αμμοχώστου, η φθηνότερη υπεραγορά ήταν η Υπεραγορά Κόκκινος με €440,65 και η ακριβότερη η Υπεραγορά Μετρό με κόστος €450,20.λ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας της αγοράς του λιανικού εμπορίου και της καλύτερης πληροφόρησης των καταναλωτών.

Σημειώνει ότι τα κοινά προϊόντα του Παρατηρητηρίου Τιμών διαφέρουν τόσο μεταξύ των επαρχιών όσο και με τα κοινά προϊόντα των Παρατηρητηρίων προηγούμενων ημερομηνιών και ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε σύγκριση του συνολικού κόστους των κοινών προϊόντων ενός Παρατηρητηρίου Τιμών με προηγούμενα ή και μεταξύ των επαρχιών, πρέπει να αποφεύγεται.

Αναφέρει επίσης ότι για τη σωστή αξιολόγηση των πληροφοριών, οι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο τον Δείκτη Τιμών, όσο και τον αριθμό των προϊόντων και κατηγοριών που παρουσιάζεται φθηνότερη η κάθε υπεραγορά και προσθέτει ότι η πιο πάνω σύγκριση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης για τον καταναλωτή, ενδυναμώνοντας την ικανότητα του να συγκρίνει τιμές και να προβαίνει στις πιο συμφέρουσες για αυτόν αγορές.

 

Πηγή:ΚΥΠΕ