Υπουργός Γεωργίας: Σημαντικές προοπτικές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας

Τη βεβαιότητα ότι ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης, εξέφρασε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης στα εγκαίνια της νέας πλωτής πλατφόρμας σίτισης των ψαριών της εταιρείας Kimagro Fishfarming Ltd.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Λεμεσό.

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη μιας πιο πράσινης, γαλάζιας και ενεργειακά αποδοτικής οικονομίας, ο κ. Κουγιάλης δήλωσε πως η δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής και βιώσιμης αλιείας αποτελεί επιδίωξη για το Υπουργείο του.

Ο κ. Κουγιάλης ανέφερε ότι προς επίτευξη αυτού του στόχου έχουν προωθηθεί και υλοποιούνται δράσεις όπως χρηματοδοτικές παρεμβάσεις της ΕΕ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας με την παροχή συγχρηματοδοτήσεων για παραγωγικές επενδύσεις και εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, δημιουργία λιμενικής υποδομής για εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής Βασιλικού-Μονής, και την εκπόνηση μελέτης χωροθέτησης για τη δημιουργία και θεσμοθέτηση θαλάσσιων ζωνών υδατοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών της υδατοκαλλιέργειας ανέρχεται σε περίπου 42 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και αντιπροσωπεύει πέραν του 80% τόσο σε όγκο παραγωγής όσο και σε αξία της συνολικής εθνικής παραγωγής αλιευτικών προϊόντων, ενώ ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 6% είναι κατά πολύ μεγαλύτερος του μέσου όρου ανάπτυξης της αντίστοιχης δραστηριότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Προστίθεται ότι τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας αποτελούν το τρίτο πιο σημαντικό εξαγωγικό προϊόν σε αξία του ευρύτερου κυπριακού γεωργικού τομέα πρωτογενούς παραγωγής με το 60 % της συνολικής παραγωγής, αξίας περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ να εξάγεται σε τρίτες χώρες, και ότι ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας παρέχει σήμερα πλήρη απασχόληση σε πέραν των 350 ατόμων, και συνεισφέρει στη διατήρηση άλλων εκατοντάδων θέσεων εργασίας σε παρεμφερή επαγγέλματα.

 

Πηγή:ΚΥΠΕ