Παν.Κύπρου και Δήμος Αγλαντζιάς θα υλοποιήσουν το έργο Hybuild

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Δήμος Αγλαντζιάς ενώνουν δυνάμεις μαζί με εταίρους από 7 ευρωπαϊκές χώρες για υλοποίηση ενός πρωτοποριακού ερευνητικού έργου με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών για την υβριδική αποθήκευση και τη δημιουργία πρότυπου Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην καρδιά της Αγλαντζιάς.

Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρει ότι το ερευνητικό πρόγραμμα με το ακρώνυμο “HYBUILD” έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020). Σε αυτό συμμετέχουν φορείς από 8 ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα, την Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γαλλία, Γερμάνια, Τσεχία, Ελλάδα και την Κύπρο. Από την Κύπρο, συνεργαζόμενοι φορείς είναι η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Δήμος Αγλαντζιάς. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €5.995.840, από τα οποία ποσό ύψους €364.375 αφορά το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Δήμο Αγλαντζιάς.

Το έργο, με συνολική διάρκεια 4 ετών, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτόμων υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής/θερμικής αποθήκευσης για αυτόνομα και περιφερειακά κτίρια για δύο διαφορετικές κλιματολογικές περιοχές: τη Μεσόγειο και την Ηπειρωτική Ευρώπη.

Μια εκ των εφαρμογών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου HYBUILD από τον Δήμο Αγλαντζιάς σε συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλους εταίρους, είναι η δημιουργία πρότυπου και πολυλειτουργικού Κέντρου στον πυρήνα της Αγλαντζιάς. Ως μελέτη περίπτωσης έχει προκαταρκτικά προταθεί το διατηρητέο κτίριο (μπακάλικο) που βρίσκεται στην πλατεία στον πυρήνα της Αγλαντζιάς. Στόχος είναι η διαμόρφωση του κτιρίου σε ένα ζωτικό χώρο που να φιλοξενεί λειτουργείς των δημοτών και επισκεπτών της Αγλαντζιάς.

Το κτίριο φιλοδοξεί να καταστεί σημείο αναφοράς για μόνιμη ψηφιακή έκθεση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υποστηρικτικού εξοπλισμού για να λειτουργεί ως χώρος ενημέρωσης της κοινωνίας για αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών στα σπίτια μας ικανών να προσφέρουν μετάβαση στην οικονομία χαμηλών εκπομπών του άνθρακα και ψηλά επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας.

 

Πηγή:ΚΥΠΕ