2% σε αλκοολούχα ποτά δαπάνησαν τα νοικοκυριά στην Κύπρο

Το 2016, τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δαπάνησαν το 1,6% των συνολικών τους δαπανών σε αλκοολούχα ποτά. Το ίδιο ποσοστό στην Κύπρο ήταν 2%. Αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει συνολική δαπάνη ύψους περίπου 130 δισ. Ευρώ, που ισοδυναμεί με 0,9% του ΑΕΠ της ΕΕ ή πάνω από 250 ευρώ ανά κάτοικο της ΕΕ, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Eurostat.

Οι ετήσιες δαπάνες των νοικοκυριών για τα οινοπνευματώδη ποτά είναι σχεδόν ισοδύναμες με τις δαπάνες για ιατρικά προϊόντα, συσκευές και εξοπλισμό και είναι ελαφρώς υψηλότερες από τις δαπάνες για την κοινωνική προστασία ή την εκπαίδευση το 2016.

Το 2016, στα κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, τα νοικοκυριά των τριών χωρών της Βαλτικής διέθεταν το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών δαπανών τους σε αλκοολούχα ποτά: Εσθονία (5,6%), Λετονία (4,8%) και Λιθουανία (4,2%). Τους ακολούθησαν η Τσεχία και η Πολωνία (και 3,6%), η Ουγγαρία και η Φινλανδία (και 2,9%), ενώ στο άλλο άκρο βρέθηκαν η Ισπανία (0,8%), η Ιταλία (0,9%), η Αυστρία (1,3%), η Πορτογαλία (1,4%) και η Γερμανίας (1,5% ).

Μεταξύ του 2006 και του 2016, το μερίδιο των αλκοολούχων ποτών στις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών παρέμεινε σχεδόν σταθερό στη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών. Οι υψηλότερες αυξήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας σημειώθηκαν στην Κύπρο (από 1,6% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών το 2006 σε 2,0% το 2016 ή αύξηση κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες) και στην Τσεχική Δημοκρατία (+ 0,4% από 3,2% σε 3,6%). Αντίθετα, το μερίδιο των αλκοολούχων ποτών στις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών μειώθηκε σημαντικά μεταξύ 2006 και 2016 στη Λιθουανία (από 5,2% το 2006 σε 4,2% το 2016 ή μείωση 1,0%), τη Βουλγαρία, τη Λετονία και τη Φινλανδία (από -0,5% ).

Πηγή: ΚΥΠΕ