Αναστολή ποινικής δίωξης των Λακκοτρύπη και Πούρου διέταξε ο Γενικός Εισαγγελέας (Έγγραφα)

Δικαίωση για το ρεπορτάζ της «24» ημερ. 25/8/2017 για τα πραγματικά κίνητρα πίσω από την ποινική δίωξη του Γιάννου Λακκοτρύπη

Της Αλεξίας Καφετζή

Ο Γενικός Εισαγγελέας κ. Κώστας Κληρίδης,  αποφάσισε την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, την αναστολή της ποινικής δίωξης των κ.κ. Λακκοτρύπη και Πούρου, επιβεβαιώνοντας ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ουδεμία υποχρέωση είχαν, να εξασφαλίσουν εκ των προτέρων άδεια από την αρμόδια ανεξάρτητη Επιτροπή  για εργοδότηση στον ιδιωτικό τομέα, αφότου αποχώρησαν από την Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Η «24», σε σχετικό δημοσίευμά της ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2017, αναφέρθηκε στο δημοσίευμα της εφημερίδας  Φιλελεύθερος, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2017, όπου δύο πρώην στελέχη της Αρχής Λιμένων Κύπρου, οι Γιώργος Πούρος και Γιάννος Λακκοτρύπης, που αποχώρησαν από τον Οργανισμό, εργοδοτήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει εκ των προτέρων άδεια από την αρμόδια ανεξάρτητη Επιτροπή, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία και συγκεκριμένα, ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα Νόμος του 2007 [Ν.114(Ι)/2007] .

Στο ρεπορτάζ μας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση του κ. Γιάννου Λακκοτρύπη, λόγω και της πολιτικής διάστασης που πήρε η περίπτωσή του, με αφορμή την καρατόμησή του από τα συλλογικά όργανα του ΔΗΚΟ, με τη Γραμματεία του κόμματος να προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση πριν την ολοκλήρωση της έρευνας και πριν ακόμα ο ίδιος ο κ. Λακκοτρύπης ενημερωθεί για την απόφαση ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του!

Είναι  αυτός ο «υπερβάλλοντας ζήλος» της Γραμματείας και του ίδιου του Προέδρου του ΔΗΚΟ, να σπεύσει τάχιστα να απομακρύνει τον κ. Λακκοτρύπη από τα συλλογικά του όργανα, με τη γνωστοποίηση σχετικής ανακοίνωσης, τόσο στα έντυπα όσο και στα ηλεκτρονικά μέσα αλλά και από τα κύρια δελτία ειδήσεων τηλεοπτικών σταθμών, που για άλλη μια φορά φανερώνει την πραγματική εικόνα του υποψηφίου για την Προεδρία, Νικόλα Παπαδόπουλου και των συνεργατών του.

Γιατί δεν πράττουν το ίδιο και τώρα, μετά την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα για αναστολή της ποινικής δίωξης;

Όπως αναφέραμε, ο κ. Λακκοτρύπης είναι εκλεγμένο Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ. Βρισκόταν όμως στο στόχαστρο του περιβάλλοντος του Νικόλα Παπαδόπουλου, καθότι θεωρείται στενός συνεργάτης του τέως Προέδρου του ΔΗΚΟ και σε πολλές περιπτώσεις διαφώνησε με τις εισηγήσεις ή/και αποφάσεις του Νικόλα, ιδιαίτερα με τη συνεχή απορριπτική στάση του στο Κυπριακό, αλλά και σε πολλά άλλα θέματα εσωτερικής πολιτικής. Ήταν επίσης ένας εκ των τεσσάρων που διαφώνησε με τη στήριξη Νικόλα ως υποψήφιου στις επερχόμενες Προεδρικές Εκλογές.

Η επιβεβαίωση

Γνωμάτευσε μεν το δικηγορικό γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος & σια, αλλά «κάποιοι» αγνόησαν ετσιθελικά την γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων της ΑΛΚ και λειτούργησαν υπογείως.

Σε άρθρο της, η εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» αποκαλύπτει έγγραφο το οποίο απλά επιβεβαιώνει την ορθότητα της δικής μας έρευνας. Η εν λόγω εφημερίδα, «ξεσκεπάζει» τις προθέσεις και τα κίνητρα πίσω από την καρατόμηση του Γιάννου Λακκοτρύπη από το ΔΗΚΟ και τα κίνητρα πίσω από την καλά τροχοδρομούμενη ποινική του δίωξη.

Γνωμάτευση του δικηγορικού γραφείου Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία, η οποία λήφθηκε από την Αρχή Λιμένων Κύπρου με αφορμή την περίπτωση του κ. Πούρου αναφέρει, μεταξύ άλλων,

“ …4. Στο ερμηνευτικό άρθρο 2 του Νόμου, «κρατικός αξιωματούχος» ορίζεται ο υπουργός ή πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επίτροπος ή ρυθμιστής που διορίζεται με βάση νόμο ή Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ «υπάλληλος του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα» ορίζεται ο γενικός διευθυντής υπουργείου ή ο διευθυντής τμήματος ή ο γενικός διευθυντής ή ο διευθυντής τμήματος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

 5. Κατά συνέπεια, η εν λόγω Νομοθεσία εφαρμόζεται μόνο στα συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία ρητά καθορίζονται στο Νόμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υφίσταται η υποχρέωση για λήψη άδειας για εργασία στον ιδιωτικό τομέα για όσα πρόσωπα δεν εμπίπτουν στην πιο πάνω περιγραφή. Με βάση το Οργανόγραμμα της Αρχής ούτε ο Ανώτερος Πλοηγός, ούτε ο Διευθυντής λιμανιού είναι Διευθυντής Τμήματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση Διευθυντής θεωρείται ο Διευθυντής Επιχειρήσεων.

 6. Ως εκ τούτου, ο Νόμος δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση του κ. Πούρου ο οποίος κατείχε οργανικά τη Θέση Ανώτερου Πλοηγού, και εκτελούσε καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή Λιμανιού Λεμεσού.”

Επιβεβαιώνοντας την ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας ως έχει σήμερα, το Γραφείο Τάσου Παπαδόπουλου αναφέρει επίσης στη σχετική γνωμάτευση,

“ …10. Παρατηρούμε ότι σημειώνεται αδυναμία στη συγκεκριμένη Νομοθεσία η οποία έγκειται στο γεγονός ότι αυτή αφορά μόνο στους «κρατικούς αξιωματούχους», όπως αυτοί καθορίζονται στο συγκεκριμένο Νόμο, και σε οποιοδήποτε γενικό διευθυντή υπουργείου ή διευθυντή τμήματος ή σε οποιοδήποτε γενικό διευθυντή ή διευθυντή τμήματος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

Η συγκεκριμένη πρόνοια της Νομοθεσίας για εφαρμογή της μόνο σε αυτά τα πρόσωπα, έχει ως αποτέλεσμα να μην υφίσταται η υποχρέωση για λήψη άδειας για εργασία στον ιδιωτικό τομέα δυνάμει Νομοθεσίας για πρόσωπα που ενδεχομένως να έπρεπε να εφαρμόζεται, όπως είναι για παράδειγμα οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών ή Κλάδων που οργανικά δεν θεωρούνται Διευθυντές Τμήματος, αλλά ασχολούνται με καίρια ζητήματα δημοσίου συμφέροντος και κατέχουν προνομιακή πληροφόρηση.”

Οι πιο πάνω αποκαλυπτικές πληροφορίες, φανερώνουν τις πλέον αποδεδειγμένες προθέσεις της ηγεσίας του ΔΗΚΟ και απαντούν σε πολλά εύλογα ερωτήματα τόσο ως προς την «επωνυμία» της καταγγελίας εναντίον του Λακκοτρύπη στον Γενικό Ελεγκτή, που υποβλήθηκε χρονικά μεταγενέστερα της πιο πάνω γνωμάτευσης, αλλά και ως προς την καλά μεθοδευμένη καρατόμηση Λακκοτρύπη από το ΔΗΚΟ.

Γιατί όταν το συγκεκριμένο θέμα μελετήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών τον Μάρτιο του 2017, με αφορμή την περίπτωση των Πούρου και Λακκοτρύπη, η κατάληξη ήταν όπως ακριβώς αναφέρει η γνωμάτευση που δόθηκε στην Αρχή Λιμένων από τον Νομικό Σύμβουλο: οι Λακκοτρύπης και Πούρος δεν κατείχαν διευθυντική θέση στην Αρχή Λιμένων ώστε να υποχρεούνται να αποταθούν στην Ειδική αυτή Επιτροπή, μέλος της οποίας είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ήταν παρών στην εν λόγω Συνεδρία. Αυτό που λέχθηκε ήταν όπως εξεταστεί κατά πόσο η πρόνοια του νόμου για τους «υπαλλήλους», θα πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να καλύπτει και κατώτερης κλίμακας και θέσης υπαλλήλους, δηλαδή υπαλλήλους Κλίμακας Α13 και πάνω, ανεξαρτήτως θέσης.

Το κατά πόσο όμως , η περίπτωση Λακκοτρύπη και Πούρου θα αποτελέσουν την αφορμή για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, είναι διαφορετικό θέμα και θα εξεταστεί από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αυτό που προέχει είναι το ξεσκέπασμα αυτών που άσκοπα διασύρουν και εκθέτουν ανθρώπους.

Παραμένουν αναπάντητα όμως αρκετά από τα ερωτήματα που θέσαμε στο αρχικό ρεπορτάζ μας.

Πολιτικά κίνητρα και σκοπιμότητες πίσω από την ποινική δίωξη του Λακκοτρύπη για ένα θέμα, που ακόμη και ο Νομικός Σύμβουλος της Αρχής, το δικηγορικό γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος & σια δηλαδή, απεφάνθη ότι πράγματι δεν συντρέχει λόγος για ποινική δίωξη γιατί ο Λακκοτρύπης δεν είχε υποχρέωση να αποταθεί στην εν λόγω Επιτροπή για εξασφάλιση άδειας, για να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα αφότου παραιτήθηκε από την ΑΛΚ, εξέπληξαν πάμπολλους αρνητικά όσο αφορά στον «χειρισμό», όσων στελεχών διαφωνούν με τις αποφάσεις της ηγεσίας του ΔΗΚΟ.

Τα πραγματικά κίνητρα και σκοπιμότητες πίσω από την επιδιωκόμενη ποινική δίωξη του κ. Λακκοτρύπη,  είναι πλέον ξεκάθαρα.

Το γεγονός ότι απομένουν δυο μόνο μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές, επιβεβαιώνει την αμηχανία και τον πανικό του επιτελείου του υποψηφίου Νικόλα Παπαδόπουλου.

Επανερχόμενοι στο θέμα της συσταθείσας με βάση το Νόμο 114(Ι)/2007 Ειδικής Επιτροπής, η οποία εξετάζει αιτήματα ή καταγγελίες σε σχέση με τις διατάξεις του Νόμου και η οποία απαρτίζεται από τις Εισαγγελείς, Ελένη Λοϊζίδου, Λουίζα Χριστοδουλίδου – Ζαννέτου και Εύα Παπακυριακού, είναι πραγματικά άξιον απορίας και προβληματισμού, πώς μια τόσο ξεκάθαρη υπόθεση, για την οποία έγκριτοι νομικοί γνωμάτευσαν ότι δεν υπήρχε λόγος για άσκηση ποινικής δίωξης, πήρε τέτοια τροπή και έκταση.

Είναι τελικά τόσο ανεξάρτητη και αμερόληπτη αυτή η Ειδική Επιτροπή που εξέτασε την ανώνυμη καταγγελία και είχε την επιμονή για να διώξει διακαώς τον κ. Λακκοτρύπη, παρά την αντίθετη άποψη της Αστυνομίας που διεξήγαγε την έρευνα;

 Τα συμπεράσματα;

  • Είτε αυτή η Ειδική Επιτροπή, η οποία εξέτασε την ανώνυμη καταγγελία κατά του κ. Λακκοτρύπη και συμβούλεψε ανάλογα τον Γενικό Εισαγγελέα να προχωρήσει σε άσκηση ποινικής δίωξης, δεν ερμήνευσε σωστά τη σχετική νομοθεσία
  • Είτε αυτή η Ειδική Επιτροπή έχει αλλότρια πολιτικά ή άλλα κίνητρα

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, τα συμπεράσματα, μετά  την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για  αναστολή της ποινικής δίωξης του κ. Λακκοτρύπη, δικά σας.

Ας προβληματιστεί, για ακόμη μια φορά, ο κάθε πολίτης για τις πρακτικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ο υποψήφιος για την προεδρία Νικόλας Παπαδόπουλος και το επιτελείο του.

Ας προβληματιστεί και ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας για τα τεκταινόμενα στην Υπηρεσία του, που αν μη τι άλλο δεν θα έπρεπε να εκθέτουν με αυτό τον τρόπο τους πολίτες, και ταυτόχρονα να μειώνουν κατ΄ αυτό τον τρόπο το κύρος του ανεξάρτητου αυτού θεσμού.

Λακκοτρύπης: Ζητά ανάκληση της απόφασης για συμμετοχή του στα όργανα του ΔΗΚΟ

Επιστολή στον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο, απέστειλε χθες, 30 Νοεμβρίου, το Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος, Γιάννος Λακκοτρύπης, με την οποία καλεί τη Γραμματεία του ΔΗΚΟ να ανακαλέσει την απόφασή της, ημερομηνίας 19/8/2017, η οποία ανέστελλε τη συμμετοχή του στα συλλογικά όργανα του κόμματος, μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής υπόθεσης, που εκκρεμούσε εναντίον του.

Στην επιστολή του ο κ. Λακκοτρύπης πληροφορεί τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ πως ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε την αναστολή της ποινικής δίωξης εναντίον του, επειδή αποφάνθηκε τελικά ότι ο Νόμος δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωσή του και γιατί όπως συμπληρώνει δεν είχε υποχρέωση για λήψη άδειας από την αρμόδια επιτροπή για εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

«Απόφαση, που συμφωνεί απόλυτα με τη γνωμάτευση του δικού σας δικηγορικού γραφείου, που δόθηκε στην Αρχή Λιμένων Κύπρου στις 22/2/2017, υπό την ιδιότητα του γραφείου σας ως νομικού συμβούλου της Αρχής», σημειώνει στην επιστολή του προς τον κ. Παπαδόπουλο.

Ο κ. Λακκοτρύπης απαιτεί όπως η Γραμματεία του ΔΗΚΟ ανακαλέσει την απόφαση της και εκδώσει σχετική ανακοίνωση μέσω των ΜΜΕ, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί «ο ίδιος εκκωφαντικός τρόπος και κρότος που είχατε κάνει τότε, όταν ερήμην μου αποφασίσατε».

«Αυτό εξάλλου απαιτεί, όχι μόνο η πολιτική ηθική, αλλά και η ιδεολογία του ΔΗΚΟ, μέσω του τρίπτυχου της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης», καταλήγει.

Αυτούσια η επιστολή Λακκοτρύπη

 30 Νοεμβρίου 2017

κ. Νικόλα Παπαδόπουλο

ΔΗΚΟ

κ. Παπαδόπουλε,

Eπιλέγω να επικοινωνήσω μαζί σας μέσω των ΜΜΕ, αφού αυτή ήταν η οδός που και  εσείς επιλέξατε να με ενημερώσετε για την απόφαση της Γραμματείας του ΔΗΚΟ, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2017, που αφορούσε στην αναστολή της συμμετοχής μου στα συλλογικά όργανα του κόμματος.

Σας υπενθυμίζω ότι, η Γραμματεία πήρε αυτή την απόφαση, αφού «ενημερώθηκε» (πριν εγώ ενημερωθώ) πως ο Γενικός Εισαγγελέας θα μου ασκούσε ποινική δίωξη, γιατί δήθεν δεν αποτάθηκα στην αρμόδια επιτροπή για εξασφάλιση άδειας για να εργαστώ στον ιδιωτικό τομέα, αφότου παραιτήθηκα από την Αρχή Λιμένων Κύπρου. Μία απόφαση της Γραμματείας, η οποία κοινοποιήθηκε απευθείας στα ΜΜΕ, πριν ακόμα εγώ, ως ο άμεσα ενδιαφερόμενος, ενημερωθώ σχετικά.

Επειδή είμαι βέβαιος ότι δεν θα επιδείξετε τον ίδιο ζήλο να ενημερωθείτε για την έκβαση της υπόθεσής μου, σας πληροφορώ πως ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε την αναστολή της ποινικής δίωξης για το άτομό μου, επειδή αποφάνθηκε τελικά ότι ο Νόμος δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωσή μου και δεν είχα υποχρέωση για λήψη άδειας από την αρμόδια επιτροπή για εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Απόφαση, που συμφωνεί απόλυτα με την γνωμάτευση του δικού σας δικηγορικού γραφείου, που δόθηκε στην Αρχή Λιμένων Κύπρου στις 22/2/2017, υπό την ιδιότητα του γραφείου σας ως νομικού συμβούλου της Αρχής.

Ενόψει των πιο πάνω εξελίξεων, απαιτώ, ως εκλελεγμένο μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου, όπως η Γραμματεία του ΔΗΚΟ ανακαλέσει την απόφαση της ημερ. 19/8/2017 και όπως εκδώσετε σχετική ανακοίνωση μέσω των ΜΜΕ, με τον ίδιο «εκκωφαντικό» τρόπο και κρότο που είχατε κάνει τότε, όταν ερήμην μου αποφασίσατε. Αυτό εξάλλου απαιτεί, όχι μόνο η πολιτική ηθική, αλλά και η ιδεολογία του ΔΗΚΟ, μέσω του τρίπτυχου της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης.

Γιάννος Λακκοτρύπης

Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου ΔΗΚΟ