Διαφωνία ΥΠΕΞ με μείωση επιδομάτων σε λειτουργούς διπλωματικής υπηρεσίας

Τη διαφωνία του με οποιαδήποτε ιδέα μείωσης των επιδομάτων που παρέχονται στους λειτουργούς της διπλωματικής υπηρεσίας εκφράζει ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης σε γραπτή του δήλωση αναφορικά με την ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Υπουργείο Εξωτερικών για το 2016.

«Αναφορικά με την ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Υπουργείο Εξωτερικών για το έτος 2016, επιθυμώ κατ’ αρχάς να τονίσω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών πάντοτε λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή και καταβάλλει συστηματική προσπάθεια ώστε να συμμορφώνεται με αυτές στο μέγιστο δυνατό βαθμό», αναφέρει στη δήλωσή του ο Υπουργός Εξωτερικών.

Αυτό, προσθέτει, «αποδεικνύεται από τις παρουσιάσεις στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων με πιο πρόσφατο παράδειγμα την τελευταία εμφάνιση μας στην υπό αναφορά Επιτροπή στις 7 Σεπτεμβρίου, η οποία αφορούσε το έτος 2014».

Εάν συνεχίσει η ίδια πολιτική, σημειώνει, «θα διαφανεί κατά την εξέταση και της παρούσας έκθεσης από την Επιτροπή Ελέγχου ότι το Υπουργείο Εξωτερικών θα έχει συμμορφωθεί και με αυτή στο μέγιστο δυνατό βαθμό».

Σύμφωνα με τον κ. Κασουλίδη, «όσον αφορά στα επιδόματα των Αρχηγών Διπλωματικών Αποστολών, φαίνεται να υπάρχει μια παρανόηση σε σχέση με το Γενικό Επίδομα Εξωτερικού και ειδικότερα με την αναφορά του ποσοστού 100% που παραχωρείται στους Αρχηγούς Διπλωματικών Αποστολών».

«Η αναφορά σε ποσοστό 100% γίνεται για σκοπούς σύγκρισης με τα υπόλοιπα μέλη των διπλωματικών αποστολών, διπλωματικό και άλλο προσωπικό, των οποίων το ποσοστό καθορίζεται στις κλίμακες τους και είναι συνέπεια και ανάλογο των κοινωνικοοικονομικών υποχρεώσεών τους», διευκρινίζει.

Εξηγεί επίσης ότι «ο καθορισμός του Γενικού Επιδόματος Εξωτερικού βασίζεται στο κόστος ζωής που ισχύει ανά τον κόσμο, με βάση επίσημα στοιχεία που δημοσιεύονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και για κάθε Διπλωματική Αποστολή».

Το Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρει ο Υπουργός, «σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, προχώρησε σε δικαιότερη ανακατανομή των επιδομάτων των Αρχηγών Διπλωματικών Αποστολών, λόγω του ότι είχαν διαπιστωθεί αδικαιολόγητα χαμηλά επιδόματα σε κάποιες Αποστολές και σε άλλες αδικαιολόγητα υψηλά».

Ενημερώνει ακόμη ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13/6/2016 ενέκρινε την πρόταση των δύο Υπουργείων, η οποία, θα πρέπει να σημειωθεί, δεν υπερβαίνει το σύνολο του Προϋπολογισμού επί του Κεφαλαίου των Επιδομάτων».

Υπενθυμίζει ότι «στον καθορισμό των επιδομάτων που έγινε στη βάση των πιο πάνω, περιλαμβάνεται η αποκοπή του 15% που ισχύει για το σύνολο των επιδομάτων που παραχωρούνται στους κρατικούς υπαλλήλους». Αυτή η αποκοπή, αναφέρει, «είναι πρόσθετη των υπολοίπων που έχουν γίνει στην μισθοδοσία των κρατικών υπαλλήλων».

Αναφέρει ακόμη ότι «μέσω της διοικητικής αναδιοργάνωσης που έχει γίνει τόσο στις Διπλωματικές Αποστολές όσο και στο Κέντρο, καθώς και της λήψης πρόσθετων μέτρων ελέγχου που άρχισε να επιβάλλεται από το 2013, έχει επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση σε όλα τα κονδύλια των Διπλωματικών Αποστολών».

Ενδεικτικά αναφέρει ότι «έχουν γίνει εξοικονομήσεις της τάξεως του 18% στα ενοίκια που στεγάζουν τις Διπλωματικές Αποστολές και τις πρεσβευτικές κατοικίες, 11% στα λειτουργικά έξοδα των Διπλωματικών Αποστολών, καθώς και 40% στο κονδύλι του επιδόματος ενοικίου των λειτουργών, με αντίστοιχες δαπάνες προ του 2013».

«Επειδή τα μέλη της Διπλωματικής Υπηρεσίας υπηρετούν στο εξωτερικό κατά τα 2/3 της καριέρας τους, τα κίνητρα και οι αμοιβές πρέπει να είναι ανάλογα των ευθυνών και του κοινωνικού στάτους που πρέπει να έχουν, ώστε να μπορούν να εκπροσωπούν επάξια και αξιοπρεπώς την Κυπριακή Δημοκρατία», σημειώνει ο κ. Κασουλίδης.

Οι λειτουργοί του Υπουργείου Εξωτερικών, προσθέτει, «επιτελούν με αφοσίωση το καθήκον τους εργαζόμενοι πολύ πέραν του ωραρίου της υπηρεσίας, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή υπερωρίας και με τα περιορισμένα μέσα που έχουν στη διάθεση τους, συμμορφούμενοι στην ανάγκη οικονομικής περισυλλογής».

«Ως εκ τούτου, διαφωνώ με οποιαδήποτε ιδέα μείωσης των επιδομάτων που παρέχονται στους λειτουργούς της διπλωματικής υπηρεσίας», αναφέρει ο κ. Κασουλίδης στη γραπτή του δήλωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ