Το ECOFIN ενέκρινε νέους κανόνες για το ΦΠΑ

Νέους κανόνες, που διευκολύνουν τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις ΦΠΑ, ενέκρινε σήμερα το πρωί το ECOFIN, στις Βρυξέλλες, ως μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για την «ψηφιακή ενιαία αγορά». Οι προτάσεις αποσκοπούν στη διευκόλυνση της είσπραξης του ΦΠΑ όταν οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες online.

“Αυτή η αναθεώρηση των κανόνων θα καταστήσει το σύστημα ΦΠΑ κατάλληλο για την ψηφιακή οικονομία”, δήλωσε ο Toomas Tõniste, Υπουργός Οικονομικών της Εσθονίας, ο οποίος ασκεί επί του παρόντος την προεδρία του Συμβουλίου. “Με τη μείωση της γραφειοκρατίας, θα επιτύχουμε εξοικονόμηση κόστους για τις επιχειρήσεις και θα αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα για τα κράτη μέλη. Αυτή ήταν μια σημαντική προτεραιότητα για την Προεδρία μας», είπε.

Οι νέοι κανόνες επεκτείνουν μια υφιστάμενη πανευρωπαϊκή πύλη για την καταχώρηση ΦΠΑ των πωλήσεων εξ αποστάσεως και δημιουργούν μια νέα πύλη για πωλήσεις εξ αποστάσεως από τρίτες χώρες αξίας κάτω των 150 €. Αυτό θα μειώσει το κόστος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ΦΠΑ για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται στο κράτος μέλος από το οποίο προέρχεται ο καταναλωτής, εξασφαλίζοντας μια δικαιότερη κατανομή των φορολογικών εσόδων μεταξύ των κρατών μελών.

Επιπλέον, τα κείμενα καθιστούν τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες υπεύθυνες για την είσπραξη του ΦΠΑ για τις πωλήσεις εξ αποστάσεως που διευκολύνουν. Αυτό δεν προβλεπόταν στις προτάσεις της Κομισιόν, αλλά αποτέλεσε ουσιαστική διάταξη της δέσμης μέτρων. Τα περισσότερα εμπορεύματα που εισάγονται για πωλήσεις εξ αποστάσεως εισάγονται επί του παρόντος στην ΕΕ χωρίς ΦΠΑ, με αποτέλεσμα τον αθέμιτο ανταγωνισμό για τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ για τις πωλήσεις εξ αποστάσεως στην ΕΕ εκτιμάται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν προοδευτικά σε ισχύ από το 2019 έως το 2021 και προβλέπουν επιπλέον: απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ που πωλούν προϊόντα στους καταναλωτές σε απευθείας σύνδεση σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, ο ΦΠΑ για τις διασυνοριακές πωλήσεις κάτω των 10.000 € ετησίως να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας καταγωγής των μικρότερων επιχειρήσεων, δίνοντας ώθηση σε 430.000 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, οι ΜΜΕ να επωφεληθούν απλούστερων διαδικασιών για διασυνοριακές πωλήσεις έως και 100.000 ευρώ ετησίως.

Η Κομισιόν καλωσόρισε αυτή την εξέλιξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ