Το Eurogroup καλεί Κύπρο και άλλα 4 κράτη μέλη να διασφαλίσουν την τήρηση διατάξεων ΣΣΑ

Το Eurogroup καλεί την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Σλοβακία να “διασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο των εθνικών διαδικασιών του προϋπολογισμού, και χαιρετίζει τη δέσμευσή τους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα”.

Βάσει της αξιολόγησης της Κομισιόν, η οποία συζητήθηκε σήμερα στο Συμβούλιο των 19 Υπουργών, Εσθονία, Ιρλανδία, Κύπρος, Μάλτα και Σλοβακία “έχουν καταθέσει προσχέδια προϋπολογισμών που θεωρούνται ευρέως σύμφωνα με το ΣΣΑ το 2018”.

Οι διαπιστώσεις αυτές καταγράφονται σε κοινή δήλωση του Εurogroup, που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά το τέλος της πρώτης του συνεδρίας, το απόγευμα της Δευτέρας, μετά την εξέταση των σχετικών συστάσεων της Κομισιόν.

Το Eurogroup παρατηρεί, στην ίδια δήλωση, ότι τα κράτη μέλη βρίσκονται σε πολύ διαφορετικές δημοσιονομικές καταστάσεις. Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής, τα σχέδια Βελγίου, Ιταλίας, η Πορτογαλίας, Σλοβενίας ​​και Αυστρίας ενέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης με το ΣΣΑ το 2018. Επιπλέον, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Γαλλία δεν αναμένεται να συμμορφωθούν εκ πρώτης όψεως με το δείκτη αναφοράς για τη μείωση του χρέους το 2018.

Η Ευρωομάδα καλεί όλα αυτά τα κράτη μέλη να εξετάσουν εγκαίρως τα αναγκαία πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν από την Κομισιόν και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός τους για το 2018 θα είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του ΣΣΑ.

Επίσης, εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ορισμένα σχέδια των κρατών μελών θεωρούνται ότι συμμορφώνονται πλήρως με το ΣΣΑ το 2018: τη Γερμανία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία, όλα υπό τον προληπτικό βραχίονα.

Το Eurogroup επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη που υπερέβησαν τους μεσοπρόθεσμους στόχους τους θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την ευνοϊκή δημοσιονομική τους κατάσταση για να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις για την τόνωση της δυνητικής ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, ο αργός ρυθμός μείωσης των χρεών από τα υψηλά σημερινά επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχίες και πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά στην τρέχουσα ευνοϊκή οικονομική κατάσταση.

Το Eurogroup επισημαίνει στη κοινή του δήλωση ότι “στο πλαίσιο αυτό, η περιορισμένη διαρθρωτική δημοσιονομική προσαρμογή που αναμένεται το 2018 σε ορισμένα κράτη μέλη είναι ανησυχητική, ιδίως σε συνδυασμό με υψηλούς κινδύνους βιωσιμότητας”.

Η Ευρωομάδα υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι η έμφαση στη μείωση του χρέους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και καλεί την Κομισιόν και το Συμβούλιο να το εφαρμόσουν πλήρως. Η Ευρωομάδα υποστηρίζει ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές πρέπει να συνεχιστούν με πλήρη σεβασμό του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σταθεροποίησης και τις ανησυχίες για την αειφορία. Υπενθυμίζει, επίσης, τις ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 11 Ιουλίου 2017, οι οποίες περιλαμβάνουν λεπτομερείς και ποσοτικοποιημένους δημοσιονομικούς προσανατολισμούς.

Τέλος, το Eurogroup υπενθυμίζει τη σημασία μιας φιλικής προς την ανάπτυξη σύνθεσης των δημόσιων οικονομικών σε όλη τη ζώνη του ευρώ. Εν προκειμένω, το Eurogroup αξιολόγησε την πρόοδο που σημείωσαν ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας σύμφωνα με τη συμφωνία συγκριτικής αξιολόγησης του Σεπτεμβρίου 2015 και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους σε αυτόν τον τομέα.

Πηγή: ΚΥΠΕ