Ειδική σήμανση σε πυλώνες της ΑΗΚ για αποτροπή πρόσκρουσης πτηνών

Ειδική σήμανση τοποθετείται αυτή την περίοδο σε αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης της ΑΗΚ, για αποτροπή προσκρούσεων πτηνών στα καλώδια υψηλής τάσης, ανακοίνωσαν η ΑΗΚ και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τοποθέτηση γίνεται με τη χρήση ειδικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους – drone – αφού λόγω του ύψους και του δύσβατου της περιοχής που τοποθετούνται, δεν υπάρχει άλλος τρόπος τοποθέτησης. Στην παρούσα φάση θα τοποθετηθούν 700 τέτοιοι μηχανισμοί αποτροπής προσκρούσεων και θα καλύψουν μία απόσταση αγωγών 7 περίπου χιλιομέτρων. Η δράση αυτή θα συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση των ειδών και θα απαλείψει μία σημαντική απειλή για τα είδη πτηνοπανίδας, αναφέρεται.

`Οπως σημειώνεται, η τοποθέτηση της ειδικής σήμανσης γίνεται για σκοπούς αποτροπής των προσκρούσεων πτηνών στα καλώδια υψηλής τάσης, αφού διάφορες μελέτες έχουν καταδείξει ότι πολλές φορές λόγω της μικρής διαμέτρου των αγωγών, αυτά δεν αναγνωρίζονται από τα πτηνά, με αποτέλεσμα να προσκρούουν και να θανατώνονται. Με την εγκατάσταση τους οι προσκρούσεις πτηνών μειώνονται σε σημαντικό βαθμό.

Η ειδική σήμανση αποτελείται από ένα μηχανισμό, ο οποίος τοποθετείται με ειδικό drone στους αγωγούς μεταφοράς της ΑΗΚ και έχει σημαντικές ιδιότητες αφού είναι ανακλαστικός, φωτοβόλος και περιστρεφόμενος.

Η παρούσα τοποθέτηση γίνεται στις κοιλάδες «Διαρίζου» και «Χα-ποτάμι», οι οποίες αποτελούν Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την προστασία των πτηνών και εντάσσονται στο δίκτυο περιοχών Natura 2000.

Επιπρόσθετα, η ΑΗΚ στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και κοινωνικής της ευθύνης, έχει αποφασίσει όπως σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, στις περιπτώσεις που θα τοποθετούνται νέοι πυλώνες υψηλής τάσης κοντά ή μέσα σε ευαίσθητες περιοχές (π.χ. περιοχές του δικτύου Natura 200 ή διάδρομοι διέλευσης μεταναστευτικών πτηνών), θα τοποθετούνται εξ’ υπαρχής οι ειδικοί αυτοί μηχανισμοί αποτροπής των προσκρούσεων των πτηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τοποθέτηση αυτή με drone είναι πρωτοποριακή, αφού άρχισε να γίνεται πολύ πρόσφατα και η Κύπρος είναι από τις λίγες χώρες στις οποίες άρχισε η εφαρμογή της.

Πηγή: ΚΥΠΕ