Είναι οι αϋπνίες σύμπτωμα ψυχικής διαταραχής;

Ο ύπνος είναι μία επαναλαμβανόμενη κατάσταση ηρεμίας του οργανισμού όπου παρουσιάζει και αύξηση της ανταπόκρισης σε εξωτερικά ερεθίσματα σε σχέση με την κατάσταση εγρήγορσης

Ο ύπνος είναι ένα φυσιολογικό και αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας. Όλα τα όντα έχουν ανάγκη για ύπνο και αυτό γιατί κατά τον ύπνο πραγματοποιούνται ποικίλες διεργασίες απαραίτητες για τον οργανισμό.

Ακόμα οι ερευνητές αναζητούν την αναγκαιότητα του ύπνου και το ρόλο που παίζει στην ψυχική και σωματική υγεία του ατόμου. Οι περισσότερες απόψεις συγκλίνουν ότι κατά τον ύπνο πραγματοποιείται μία διορθωτική λειτουργία του οργανισμού και βοηθάει στη διατήρηση της ενέργειας.

Ο ύπνος είναι μία επαναλαμβανόμενη κατάσταση ηρεμίας του οργανισμού όπου παρουσιάζει και αύξηση της ανταπόκρισης σε εξωτερικά ερεθίσματα σε σχέση με την κατάσταση εγρήγορσης. Οι ανάγκες του ύπνου ποικίλουν από άτομο σε άτομο αλλά και ανάλογα με την ηλικία. Έτσι όσο μικρότερη η ηλικία τόσο μεγαλύτερες οι ανάγκες για ύπνο.

Πηγή:protothema