Καδής: ” Με ιδιαίτερη ευαισθησία αντιμετωπίζονται θέματα που αφορούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες “

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που αφορούν στα παιδιά με ειδικές ανάγκες με ιδιαίτερη ευαισθησία, υπευθυνότητα και σοβαρότητα αλλά πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας, αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο, με αφορμή σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος».


Συγκεκριμένα το Υπουργείο σημειώνει ότι η περίπτωση της μαθήτριας, στην οποία αναφέρεται το δημοσίευμα, είναι πολύ καλά γνωστή στο Υπουργείο και πως όλοι οι εμπλεκόμενοι λειτουργοί είναι σε συνεχή επικοινωνία με την οικογένεια καθώς και με άλλους φορείς, οι οποίοι έχουν αποταθεί σχετικά σε αυτό. «Έχουν επεξηγηθεί σε όλους τους ενδιαφερομένους οι διαδικασίες, οι οποίες ακολουθούνται για την αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών με ειδικές ανάγκες», αναφέρεται.

Το Υπουργείο σημειώνει  ότι για την αγορά του αναγκαίου τροχοκαθίσματος προς εξυπηρέτηση των αναγκών της συγκεκριμένης μαθήτριας, έχει προκηρύξει διαγωνισμό, ακολουθώντας τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε την 1/12/2017 και οι προσφορές οι οποίες έχουν υποβληθεί από τους διάφορους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς θα αξιολογηθούν από επιτροπή αξιολόγησης στις 5/12/2017. Με την κατακύρωση των προσφορών η ανάδοχος εταιρεία θα προχωρήσει στην παράδοση του εξοπλισμού εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται από τη σύμβαση.

Αναφέρεται επίσης πως μέχρι να ολοκληρωθεί η πιο πάνω διαδικασία το Υπουργείο προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να παραχωρηθεί στη μαθήτρια, υπό μορφή δανεισμού, άλλο τροχοκάθισμα και πως έγινε εισήγηση για χρήση δύο τροχοκαθισμάτων, εκ των οποίων το ένα αξιολογήθηκε από ειδικούς φυσιοθεραπευτές ως κατάλληλο, με τις απαιτούμενες προσθήκες, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της μαθήτριας.

Σημειώνεται ακόμη ότι το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει ήδη αγοράσει τροχοκάθισμα για την εξυπηρέτηση των αναγκών της μαθήτριας.

Επισημαίνεται τέλος ότι «το ΥΠΠ ενεργώντας πάντα μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των παιδιών» και πως «είναι λυπηρό που για άλλη μια φορά μια περίπτωση παιδιού με ειδικές ανάγκες, ενώ αντιμετωπίζεται με τόση ευαισθησία και ενδιαφέρον, τυγχάνει εκμετάλλευσης αυτή την ιδιαίτερη χρονική περίοδο».