Κατά 1,6 αυξήθηκε στην ευρωζώνη το ωριαίο κόστος εργασίας στο 3ο τρίμηνο του 2017 – Κατά 1,3% στην Κύπρο

Το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1,6% στη ζώνη του ευρώ (EA19), κατά 2,1% στην ΕΕ28 και κατά 1,3% στην Κύπρο το τρίτο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2017, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1,8% και 2,3% στη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ28 αντίστοιχα, και κατά 0,9% στην Κύπρο.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα δύο βασικά στοιχεία του κόστους εργασίας είναι οι μισθοί και οι μισθοί και το μη μισθολογικό κόστος. Στη ζώνη του ευρώ, οι μισθοί και τα ωρομίσθια αυξήθηκαν κατά 1,6% και το μη μισθολογικό κόστος κατά 1,5% το τρίτο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Στην Κύπρο οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 1,4% και το μη μισθολογικό κόστος αυξήθηκε κατά 0,9%.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2017, οι ετήσιες μεταβολές ήταν + 2,1% και + 0,8% στη ζώνη του ευρώ για τα δύο συστατικά του μισθολογικού κόστους αντίστοιχα, και την ίδια ώρα ήταν 1,0% και 0,4% στην Κύπρο.

Στην ΕΕ28, το μισθολογικό κόστος αυξήθηκε κατά 2,1% και το μη μισθολογικό κόστος κατά 2,3%, το τρίτο τρίμηνο του 2017. Το δεύτερο τρίμηνο του 2017, οι ετήσιες μεταβολές ήταν + 2,5% και + 1,8% αντίστοιχα.

Το τρίτο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ωριαίο κόστος εργασίας στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 1,5% στη βιομηχανία, κατά 2,1% τόσο στις κατασκευές όσο και στις υπηρεσίες και κατά 0,8% επιχειρηματική οικονομία.

Στην ΕΕ28, το εργατικό κόστος ανά ώρα αυξήθηκε κατά 2,0% στη βιομηχανία, κατά 2,5% στις κατασκευές, κατά 2,6% στις υπηρεσίες και κατά 1,6% στην (κυρίως) μη επιχειρηματική οικονομία.

Στην Κύπρο το εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 1,9% στην επιχειρηματική οικονομία και κατά 0,2% στην οικονομία εκτός των επιχειρήσεων.

Το τρίτο τρίμηνο του 2017, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις του ωριαίου κόστους εργασίας για ολόκληρη την οικονομία σημειώθηκαν σε Ρουμανία (+ 16,5%), Ουγγαρία (+ 12,6%) και Βουλγαρία (+ 10,7%). Μείωση παρατηρήθηκε στη Φινλανδία (-3,0%) και στην Πορτογαλία (-1,1%).

Πηγή:ΚΥΠΕ