Μείωση του λιανικού εμπορίου κατά 1,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,5% στην ΕΕ28

Τον Οκτώβριο του 2017, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2017, ο εποχιακά προσαρμοσμένος όγκος λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 1,1% στη ζώνη του ευρώ (ΕΑ19) και κατά 0,5% στην ΕΕ28, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Σεπτέμβριο, ο όγκος λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 0,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ28. Τον Οκτώβριο του 2017, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2016, ο προσαρμοσμένος ημερολογιακός δείκτης λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά 0,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,9% στην ΕΕ28.

Η μείωση του όγκου του λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ κατά 1,1% τον Οκτώβριο του 2017, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2017, οφείλεται σε πτώση 1,3% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό, 1,1% για τα μη εδώδιμα προϊόντα και 0,1% % για τα καύσιμα αυτοκινήτων.

Στην ΕΕ28, η μείωση του όγκου του λιανικού εμπορίου κατά 0,5% οφείλεται σε πτώση 0,9% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό και 0,8% στα μη εδώδιμα προϊόντα, ενώ τα καύσιμα αυτοκινήτων παρέμειναν σταθερά.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μειώσεις του συνολικού όγκου λιανικού εμπορίου σημειώθηκαν στο Λουξεμβούργο (-5,3%), στην Πορτογαλία (-2,3%) και στην Αυστρία (-1,9%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (+ 1,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+ 0,9%), την Πολωνία και τη Σλοβακία (+ 0,6%).

Η αύξηση του όγκου του λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ κατά 0,4% τον Οκτώβριο του 2017, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2016, οφείλεται σε αύξηση 0,6% για τα μη εδώδιμα προϊόντα, 0,3% για τα καύσιμα αυτοκινήτων και 0,2% για τα τρόφιμα, ποτά και καπνό Στην ΕΕ28, η αύξηση του όγκου λιανικού εμπορίου κατά 0,9% οφείλεται σε αύξηση 1,5% για τα μη εδώδιμα προϊόντα, 0,8% για τα καύσιμα αυτοκινήτων και 0,1% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις του συνολικού όγκου λιανικού εμπορίου σημειώθηκαν στη Ρουμανία (+ 12,6%), Πολωνία (+ 7,1%), Ιρλανδία, Ουγγαρία και Μάλτα (+ 6,3%), ενώ παρατηρήθηκαν μειώσεις στο Λουξεμβούργο (-27,0%), στην Αυστρία (-2,2%) και στο Βέλγιο (-2,1%).

Πηγή: ΚΥΠΕ