Ολοκληρώθηκε η ψηφιακή εκπαίδευση της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης

H εταιρεία Athens Technology Center (ATC) ολοκλήρωσε με επιτυχία έργο ψηφιακής εκπαίδευσης για την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) του Υπουργείου Οικονομικών. Σε ανακοίνωση η οποία στάληκε από την ίδια την ACT αναφέρεται ότι το έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος «Η Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση και η Κυπριακή Πραγματικότητα» σε μορφή ασύγχρονης ηλεκτρονικής τηλεκπαίδευσης.

Για την υλοποίηση του έργου η ATC ανέπτυξε διαδραστικό και πολυμεσικό υλικό, που αποτελείται από 41 ηλεκτρονικά μαθήματα (σε SCORM πρότυπο) και 9 videos, 27 διαδραστικά ηλεκτρονικά βιβλία (flip books) καθώς και υλικό μελέτης για 6 θεματικά κεφάλαια. Το σύνολο του υλικού ενσωματώθηκε στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της ΚΑΔΔ που επίσης υλοποιήθηκε από την ATC.

Μέσω του έργου, τα στελέχη της Κυπριακής Δημόσιας Διοίκησης έχουν πλέον δυνατότητα επιμόρφωσης σε θεματικές όπως το σύγχρονο περιβάλλον Διοικητικής Δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, η άσκηση της Δημόσιας Πολιτικής, ο στρατηγικός προγραμματισμός, ο έλεγχος, ο προϋπολογισμός και η αξιολόγηση στην Δημόσια Διοίκηση, καθώς και η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Το έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε 9 μήνες.

Η εταιρεία ATC σχεδιάζει, αναπτύσσει κι υποστηρίζει ευρεία ποικιλία λύσεων και υπηρεσιών στο πεδίο της Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πηγή: ΚΥΠΕ